18 december

Handboek DISC leefstijlen Stadlander

In navolging van de woningcorporatie deltaWonen (Zwolle) en de projectontwikkelaar ERA Contour gaat de woningcorporatie Stadlander de DISC leefstijlen implementeren. Ook Stadlander, verantwoordelijk voor 15.000 woningen,  krijgt een eigen ‘Handboek DISC leefstijlen’ (https://www.discvision.nl/news/leefstijlen-plaatsen-klant-centraal/).   De DISC leefstijlen maken de ontwikkelingen in de samenleving zichtbaar en kunnen deze vertalen naar de woning, de woonwensen, de woonomgeving en […]

26 september

Ook voor de Impulsaanpak winkelgebieden van de Retailagenda geldt: de ene gemeente is de andere niet!

Met de impulsaanpak winkelgebieden van de Retailagenda ondersteunt het ministerie van EZK lokale projecten die de leegstaand in binnensteden terugdringen en het verblijfsklimaat verbeteren . Een prima initiatief, zeker nu de koopkracht van consumenten door de hoge inflatie duidelijk onder druk staat. Begin september hebben de eerst 11 gemeenten in totaal  22 miljoen gekregen om […]

09 maart

KSO2021: De corona crisis heeft duidelijke effecten op het koopgedrag van de verschillende klantgroepen.

Aan het Koopstromenonderzoek 2021 hebben maar liefst 187.000 personen deelgenomen! De DISC leefstijlen van DISCvision zijn in het onderzoek van I&O Research, Bureau Stedelijke Planning en BRO in alle enquêtes uitgevraagd. Voor vrijwel alle onderzoeksresultaten kan dus ook het verschil in de antwoorden van de respondenten tussen de DISC-leefstijlen zichtbaar worden gemaakt voor gemeenten of […]

21 januari

Inzet DISC-leefstijlen bij bevorderen therapietrouw van HVZ patiënten is gestart

“Dus daarom is een zelfmanagementproject in Nieuwegein kansloos”   “Wat een verschil in zorgconsumptie, dat had ik niet verwacht” Bovenstaande zijn twee quotes van huisartsen die de verrassende resultaten van het innovatieproject rondom populatie-analyse en patiënten-profielen van het EMC Nieuwegein en  Gezondheidscentrum de Roerdomp onder ogen kregen! Beide huisartspraktijken hebben de relatie tussen gedrag- en leefstijlprofielen […]