19 november

Inzet DISC bij leefstijlbeïnvloeding- en bevorderen therapietrouw van HVZ patiënten stap dichterbij

“Dus daarom is een zelfmanagementproject in Nieuwegein kansloos”   “Wat een verschil in zorgconsumptie, dat had ik niet verwacht” Bovenstaande zijn twee quotes van huisartsen die de verrassende resultaten van het innovatieproject rondom populatie-analyse en patiënten-profielen van het EMC Nieuwegein en  Gezondheidscentrum de Roerdomp onder ogen kregen! Beide huisartspraktijken hebben de relatie tussen gedrag- en leefstijlprofielen […]

15 juli

Onderwijs en de DISC QuickScan

Voor een een scholengemeenschap is een introductiecursus DISC met behulp van de DISC QuickScan gemaakt. Tijdens deze bijeenkomst van 1 uur zijn de 15 aanwezige docenten van één sectie via de DISCvision module van een verkort profiel voorzien. Er is gesproken over verschillen die zichtbaar zijn tussen docenten, leerlingen en ouders. De introductie in DISC, het maken van het eigen profiel met de DISC QuickScan, het bespreken van type leefstijlprofielen en het aanstippen van de gevolgen geeft, maanden later, nog voldoende stof voor gesprekken. In het onderwijs is nog veel voordeel te halen van het inzetten van psychologische modellen.

02 februari

DISC en therapietrouw

DISC inzichten kunnen bijdragen aan therapietrouw. DISCvision doet samen met Springco onderzoek naar de ontwikkeling van de zorgvraag. In dit onderzoek wordt, onder andere in Nieuwegein, ook gekeken naar de mogelijkheden die DISC kan bieden in relatie tot COPD en Diabetes. Het onderzoek wordt ondersteund door Zilveren Kruis. In recent onderzoek is aannemelijk gemaakt dat er, met behulp van het psychologische DISC analyse model, verrassende inzichten kunnen worden verkregen in de relatie tussen gedrags- en communicatie voorkeuren en de therapietrouw van patiënten.