19 november

Inzet DISC bij leefstijlbeïnvloeding- en bevorderen therapietrouw van HVZ patiënten stap dichterbij

“Dus daarom is een zelfmanagementproject in Nieuwegein kansloos”   “Wat een verschil in zorgconsumptie, dat had ik niet verwacht” Bovenstaande zijn twee quotes van huisartsen die de verrassende resultaten van het innovatieproject rondom populatie-analyse en patiënten-profielen van het EMC Nieuwegein en  Gezondheidscentrum de Roerdomp onder ogen kregen! Beide huisartspraktijken hebben de relatie tussen gedrag- en leefstijlprofielen […]

22 november

DISC QuickScan en de regionale woningmarktstudies van Springco

Springco en DISCvision werken permanent samen om met behulp van de DISC QuickScan inzicht te geven in de drijfveren van consumenten in de onderzoeken van Springco. Na de verkenning van de onderlinge mogelijkheden voor enkele specifieke woningbouwlocaties en winkelgebieden worden inmiddels grote regionale woningmarktstudies voorbereid. Voorbeelden van enkele specifieke studies zijn  Gouda (retail), Vesteda (woningportefeuille), Vlaardingen (binnenstad), […]

02 februari

DISC en therapietrouw

DISC inzichten kunnen bijdragen aan therapietrouw. DISCvision doet samen met Springco onderzoek naar de ontwikkeling van de zorgvraag. In dit onderzoek wordt, onder andere in Nieuwegein, ook gekeken naar de mogelijkheden die DISC kan bieden in relatie tot COPD en Diabetes. Het onderzoek wordt ondersteund door Zilveren Kruis. In recent onderzoek is aannemelijk gemaakt dat er, met behulp van het psychologische DISC analyse model, verrassende inzichten kunnen worden verkregen in de relatie tussen gedrags- en communicatie voorkeuren en de therapietrouw van patiënten.