20 december

In de Woonagenda Tilburg 2020-2025 staat de stedelijke woonopgave van de gemeente Tilburg beschreven. De wenselijke uitwerking kan per wijk (of zelfs per buurt) verschillen. Daarom zijn er verschillende gebiedsprofielen opgesteld. De gebiedsprofielen leveren ook een bijdrage aan de wijkgerichte sturing en de afspraken met de stakeholders. Springco heeft een belangrijke bijdrage aan de opstelling van de gebiedsprofielen geleverd. Eén van de elementen in de gebiedsprofielen zijn de leefstijlen van DISCvision. In de bijgevoegde pdf Gebiedsprofielen 2021 van de Gemeente Tilburg / Springco staan ook de DISC leefstijlverschillen tussen de wijken. De presentatie voor Tilburg geeft aan wat de geïntegreerde informatie van Springco en DISCvision op kan leveren aan inzichten. Voor de strategie van de woningcorporatie deltaWonen in Zwolle heeft DISCvision de leefstijlen verder uitgewerkt. De introductie ‘DISC profielen, leefstijlen en communicatie: een introductie’ (oktober 2021) legt de DISC profielen en de DISC leefstijlen uit binnen de context van het domein wonen uit. Er wordt ingegaan op de invloed van verschillende culturen op de DISC leefstijlen. Ook komen de verschillen tussen DISC leefstijlen en hun houding ten aanzien van mobiliteit en duurzaamheid aan de orde.

Beide documenten samen kunnen de basis vormen voor beleidskeuzen en het implementeren van het gekozen beleid. De Gebiedsprofielen van Tilburg kunnen worden gedownload. Een digitale versie van de introductie in DISC leefstijlen zoals gebruikt door deltaWonen in Zwolle kan na vertrekken van enkele gegevens worden aangevraagd bij DISCvision.