Doelgroepen, klanttypen, customer experience… . De laatste jaren komen deze woorden steeds vaker in de artikelen over retail naar voren. En daarmee wordt duidelijk dat niet alleen online winkels het retail landschap de laatste jaren duidelijk hebben veranderd, maar ook de retail marketing een volgende fase is ingegaan. Een goede “customer experience”, ofwel klantervaring, is belangrijker geworden voor de binding en het behoud van de klant. Een belangrijke vraag is daarmee: Hoe doe je dat nu precies, een goede customer experience brengen? Voor de retail sector heef DISCvision een aantal producten ontwikkeld die retailers inzicht kunnen geven in hun eigen personeel, hun klanten, hun verzorgingsgebied, de doelgroepen die zij bedienen en de klantbenadering die daar het beste bij past. Met deze inzichten kan de customer experience optimaal ingevuld worden, en kunnen we volop meedoen in de concurrentieslag in het retail landschap van de komende jaren. Op dit deel van de website kunt u meer lezen over onze aanpak.