DISCvision beschikt over een postcode database, waarin tot op 6 positie postcode (bv. 1234AB) het DISC profiel is opgenomen. De database wordt continu aangevuld met nieuwe postcodes en de nieuwste gegevens die op uit onderzoeken van DISCvision en instituten als het CBS en BAG ter beschikking komen. Zo beschikken wij voor onze analyses altijd over de meest actuele stand van zaken.

De gegevens uit de postcode bestanden worden voor verschillende analyses gebruikt.

Verrijking van relatie bestanden.

Voor bedrijven en organisaties is het de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden om hun communicatie zo specifiek mogelijk af te stemmen op de doelgroep die zij bedienen. Aan de hand van de postcodes uit deze relatiebestanden kan eenvoudig een koppeling met de DISC doelgroep profielen gemaakt worden. Een belangrijk voordeel hierbij is, dat alleen de postcode wordt gebruikt, zodat de analyses “AVG-proof” gemaakt kunnen worden. De koppeling met de DISC leefstijlen biedt vervolgens de mogelijkheid om veel inzicht te krijgen in de wensen, motieven en communicatie voorkeuren van de doelgroep, zodat daar bij de ontwikkeling van producten en diensten goed op ingespeeld kan worden.

Analyses op lokaal of regionaal niveau.

In de geografische database is van meer dan 440.000 postcodes in Nederland het DISC profiel bekend. Met behulp van deze database kan daardoor voor elke buurt, wijk, woonplaats of regio een leefstijlprofiel samengesteld worden. Retailers en winkelcentra kunnen met behulp van deze gegevens een beeld krijgen van de doelgroepen in hun verzorgingsgebied. Maar ook gemeenten biedt dit goede mogelijkheden om bijvoorbeeld hun communicatie over een onderwerp als de energie transitie, goed af te stemmen op het profiel van de inwoners in een wijk of buurt.

Op de kaart zijn de DISC profielen in Den Haag weergegeven. De uitsnede laat de details op postcode niveau goed zien.