Hoe maak je het klanten echt naar de zin?

Doelgroepen, klanttypen, customer experience….

De laatste jaren komen deze woorden steeds vaker in de artikelen over retail naar voren. En daarmee wordt duidelijk dat niet alleen online winkels het retail landschap de laatste jaren duidelijk hebben veranderd, maar ook de retail marketing een volgende fase is ingegaan. Een goede customer experience, ofwel klantervaring, is belangrijker geworden voor de binding en het behoud van de klant.
Een belangrijke vraag is daarmee:
Hoe doe je dat nu precies, een goede customer experience brengen?

Voor de retail sector heef DISCvision een aantal producten ontwikkeld die retailers inzicht kunnen geven in hun klanten en verzorgingsgebied, de doelgroepen die zij bedienen en de klantbenadering die daar het beste bij past. Met deze inzichten kan de customer experience optimaal ingevuld worden, en kunnen we volop meedoen in de concurrentieslag in het retail landschap van de komende jaren.

Doelgroepen en klanttypen

Dertig of veertig jaar geleden was een prima product vaak ook voldoende voor een mooie omzet of een goedlopend bedrijf. Op dit moment is een goed product alleen eigenlijk niet meer voldoende. Consumenten zijn op zoek naar producten die bij hun lifestyle passen. Een product moet eigenlijk echt een WOW factor hebben. Fabrikanten en retailers richten zich met de samenstelling van hun assortiment daarom steeds meer op een specifieke doelgroep of klanttypes. Wie zijn de gebruikers van onze producten, wat willen zij precies, en hoe kunnen we daar het beste op inspelen? In het leefstijlen model van DISCvision onderscheiden we acht doelgroepen of klanttypen. Deze doelgroepen zijn voor een deel gebaseerd op demografische aspecten als levensfase, opleiding of inkomen. Maar daarnaast zijn deze doelgroepen vooral gebaseerd op wensen, interesses en motieven van consumenten. Want of iemand nu liever kiest voor de nieuwste iPhone, of voor het laatste Samsung Galaxy model, heeft veel meer te maken met de beleving die iemand kiest dan met demografische factoren als leeftijd of inkomen.

In het retail programma van DISCvision staan, behalve de doelgroepen zelf, de volgende onderwerpen centraal: