Met behulp van het DISC model krijgen we inzicht in leefstijlen van mensen. Het DISC model kent 2 assen, stijl en focus, waarmee vier kwadranten worden onderscheiden

De stijl wordt weergegeven op de verticale as en wordt ook wel als het verschil tussen de “denkers” en de “doeners” beschreven. De “doeners” houden ervan om zaken snel te doen. Zij worden gekenmerkt door een daadkrachtig, interactief en extravert optreden. Daartegenover staan mensen die liever iets meer tijd nemen en hun beslissingen rustig overdenken. Kenmerkend is hun meer voorzichtige, serieuze en weloverwogen houding. Dit zijn de ‘denkers’.

De focus, taak gericht versus mens gericht, wordt weergegeven op de  horizontale as. Mensen aan de linkerkant zijn meer op zichzelf gericht.
Zij willen het liefst zelf de regie nemen (of houden) en structuur aanbrengen. De mensen aan de rechterkant zijn meer gericht op de groep om hun heen. Zij zien een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarin solidariteit en zorg voor elkaar centraal staan.