Met behulp van het DISC model krijgen we inzicht in leefstijlen van mensen. Het DISC model kent 2 assen, stijl en focus, waarmee vier kwadranten worden onderscheiden

De stijl wordt weergegeven op de verticale as en wordt ook wel als het verschil tussen de “denkers” en de “doeners” beschreven. De “doeners” houden ervan om zaken snel te doen. Zij worden gekenmerkt door een daadkrachtig, interactief en extravert optreden. Daartegenover staan mensen die liever iets meer tijd nemen en hun beslissingen rustig overdenken. Kenmerkend is hun meer voorzichtige, serieuze en weloverwogen houding. Dit zijn de ‘denkers’.

De focus, taak gericht versus mens gericht, wordt weergegeven op de  horizontale as. Mensen aan de linkerkant zijn meer op zichzelf gericht.
Zij willen het liefst zelf de regie nemen (of houden) en structuur aanbrengen. De mensen aan de rechterkant zijn meer gericht op de groep om hun heen. Zij zien een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarin solidariteit en zorg voor elkaar centraal staan.

Soms wordt DISCvision, vanwege ons marktonderzoek, gevraagd naar de relatie tussen DISC en Mentality model van Motivaction. Het DISC leefstijlen model is afgeleid van het DISC model, maar niet het zelfde model! Voor de koppeling tussen DISC leefstijlen en het DISC model is het van belang dat het DISC model zich richt op de ‘Emotions of Normal People’. Het DISC model richt zich niet op het meten van de medische aspecten van het bewust zijn van een persoon, maar op de reactie op de impulsen die mensen geven en ontvangen in de interactie met andere mensen. In het DISC model staan de gedrag- en communicatieprofielen centraal. DISCvision heeft een onderzoekstool vervaardigd die de gedragsvoorkeuren koppelt aan keuzes in het dagelijks leven. Het Mentality model van Motivaction is evenals het DISC leefstijlen model van DISCvision een marktonderzoek model. Beide modellen maken gebruik van grootschalig verzamelde onderzoeksgegevens. Op deze website zijn enkele voorbeelden van onderzoeksresultaten te vinden.

De verwantschap van DISC leefstijlen aan het DISC model maakt het mogelijk dat DISCvision ook vaker ingeschakeld wordt voor het ondersteunen van bedrijven bij het aannemen van personeel met specifieke gedrag- en communicatieprofielen en teamprocessen. Steeds meer bedrijven ervaren de voordelen van het benutten van DISC als een metataal voor het duiden en gebruiken van verschillende drijfveren en leefstijlen in alle aspecten van de onderneming.