In dit deel van onze website vind je meer informatie over DISCvision.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:

DISC – de geschiedenis
Achtergronden en de ontstaansgeschiedenis van het DISC model

Het DISC model
Korte beschrijving van het model en de vier kwadranten

De 8 leefstijlen in het DISC model
Introductie van de acht groepen uit het DISC leefstijlen model met een algemene beschrijving

Over DISCvision
Introductie van DISCvision Behavioural Economics.
Achtergrond van het bureau en het DISC leefstijlen model.

DISCdataLab
De DISC database verrijking en statistische ondersteuningsmogelijkheden.

Experts
De mensen achter DISCvision