In 2050 wil Nederland aardgasvrij zijn. Een ambitieuze opgave als we bedenken dat in de meeste van de 8 miljoen huishoudens in Nederland aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze is voor het verwarmen van de woning of bijvoorbeeld koken.
Bij deze energie transitie spelen gemeenten en provincies een belangrijke rol, als het gaat om alternatieven als zonneparken en windenergie, of bij projecten als het isoleren van woningen. Dit is zeker geen eenvoudige opgave, als we naar de levendige discussie rond dit thema kijken, of de vele verschillende meningen van de burgers in Nederland. In deze situatie is het werken met de DISC leefstijlgroepen een interessant en ook effectief hulpmiddel om tot een goede communicatie met de inwoners van de wijken en buurten te komen. Het onderstaande schema is samengesteld op basis van een onderzoek, waarin 10.000 Nederlanders hun ideeën over de energie transitie hebben gegeven.

Voor de communicatie op wijk en buurtniveau is de koppeling met de geografische DISC database interessant. In deze database is het “DISC leefstijl DNA” voor alle postcodes in Nederland opgenomen. Op wijk of buurtniveau kan daarmee precies worden aangegeven, welke leefstijlgroepen vaker, of juist minder vaak dan gemiddeld in een buurt naar voren komen. Gemeenten kunnen daarmee over een conncreet hulpmiddel beschikken, om op een constructieve manier in gesprek te gaan met haar inwoners. Op basis van het onderzoek heeft DISCvision een communicatie handboek voor vier kenmerkende persona’s op het thema  energietransitie samengesteld. De bovenstaande figuur geeft hier een indruk van.