DISCvision is in 2016 gestart onder leiding van André Doffer en Douwe Reitsma, die de jaren daarvoor bij verschillende organisaties een brede ervaring hebben opgebouwd met leefstijlonderzoek en doelgroep segmentatie.
De beschrijvingen van de leefstijlen en het gedrag van mensen zijn bij DISCvision gebaseerd op het DISC model. Dit sociaalpsychologische model is eind jaren ’20 van de vorige eeuw ontwikkeld door William Marston, en gebaseerd op theorieën uit de moderne sociale psychologie, waarvan Jung ook een van de grondleggers was.

De afgelopen decennia is er steeds meer belangstelling gekomen voor de manier waarop we inzicht in de verschillen tussen mensen kunnen krijgen. Met het DISC leefstijlenmodel heeft DISCvision een uniek model toegevoegd aan de doelgroep- en waarde gerichte modellen die op dit moment beschikbaar zijn.

In het leefstijlen model van DISCvision zijn de 40 groepen uit het DISC-HRM model terug gebracht tot 8 hoofdgroepen. Dit maakt het leefstijlen model bij uitstek geschikt om het gedrag en de communicatie voorkeuren van grotere groepen te beschrijven, omdat gebruik gemaakt kan worden van een compacte vragenmodule die ook in marktonderzoek kan worden meegenomen. Een belangrijk verschil met andere modellen is, dat in de segmentatie van DISCvision geen gebruik wordt gemaakt van statistische clustertechnieken om de segmenten of doelgroepen voor een bepaald thema te beschrijven. Het belang hiervan komt vooral naar voren in studies, waarin “over verschillende thema’s heen”  naar een doelgroep wordt gekeken, zoals bijvoorbeeld bij het creëren van nieuwe binnenstedelijke gebieden, waarbij de combinatie van wonen, winkelen, maatschappelijke en vrijetijd voorzieningen een rol spelen. In elke studie wordt de houding en het gedrag van de doelgroepen beschreven aan de hand van het DISC leefstijlen model.  Het Nederlandse DISC leefstijlen model wordt periodiek getoetst wordt met de vragenlijsten uit het DISC persoonlijkheidsonderzoek. Deze uitgebreide hrm versie is in 64 landen beschikbaar.

Voor marktonderzoek, waarin de gevolgen van culturele verschillen een rol kunnen spelen, is het noodzakelijk ook inzicht te hebben in culturele verschillen. In de samenleving in Nederland, waar wij ons onderzoek op richten, heeft in 2020 bijna 25% een migratieachtergrond. Hiervan is 11% Westers en 14% niet Westers. In de vier grootste steden heeft zelfs meer dan 50% een migratieachtergrond. Professor Hofstede, onderzoeker van culturele verschillen, zocht naar de collectieve programmering van de leden van een groep die hun onderscheidt van een andere groep. Het resultaat van al zijn onderzoekingen is door hem beschreven in ‘Culture’s Consequences’.

De culturele verschillen tussen inwoners van verschillende landen inzichtelijk zijn door DISCvision gekoppeld aan het DISC model. Hierdoor kan de invloed van culturele verschillen op het interpreteren van het DISC leefstijlen model bij de aanwezigheid van culturele verschillen tussen groepen (respondenten) zichtbaar gemaakt worden.

Voor Nederland heeft DISCvision een postcode segmentatie database beschikbaar waarmee geografische analyses met leefstijlprofielen per gemeente, wijk of straat, gemaakt kunnen worden.

Bij DISCvision is Douwe Reitsma primair verantwoordelijk voor de onderzoeken op het gebied van vastgoed, zorg en internationale DISC analyses.
André Doffer is verantwoordelijk voor de leefstijlanalyses op het gebied van retail en leisure, mobiliteit en duurzaamheid.
Sinds oktober 2020 maakt Herman Kok als associate partner deel uit van het DISCvision team. Samen met André is hij betrokken bij de DISCvision studies in winkelcentra en winkelgebieden.
DISCvision werkt binnen DISCdataLab samen met Disc Factor, 2gather data facilities en Samhealth. Daarmee staan binnen onze netwerkorganisatie ruim 30 professionals klaar om de vraagstukken van onze klanten aan te pakken.