De DISC verschillen in gedrag- en communicatieverschillen kunnen ook vertaald worden naar de dagelijkse leefomgeving van mensen. Waarom maken verschillende personen andere keuzes? Voor u als burger en consument in de dagelijkse leefomgeving komen begrippen als beleving, segmenteren, communiceren en marketing om de hoek kijken.

 

7h1a1129-primark-zara-klein

Waarom is wie op welke manier als de consument, burger en werknemer te beraken? De ‘DISC marketing leefstijl segmentatie’ is een uitbreiding op de DISC ‘werknemer profielen‘. De DISC marketing leefstijl profielen worden via een QuickScan bepaald en worden gekoppeld aan de 8 leefstijlen van consumenten die voor de marktonderzoek toepassing worden onderscheiden.

disc-plus-markt-wiel

Hiervoor heeft DISCvision enkele QuickScan modules ontwikkeld. De uitkomsten van de module worden afgezet ten opzichte van DISC testen. De D,I,S en C van het DISC profiel vormen de kern van het DISC marketing en leefstijlen model. In de figuur is de verdeling van de 8 profielen weergegeven binnen het DISC wiel. Het schema van ‘de doeners’ koppelt gedrag-, communicatie- en leefstijlkenmerken. De plotchat geeft een voorbeeld van de accuratesse van DISC QuickScan profielen.

………..tablet-met-woordjes