Het DISC model is ruim 90 jaar geleden ontwikkeld door William Marston en beschreven in zijn boek ‘Emotions of Normal People’ in 1928. Marston was een tijdgenoot van de gedragswetenschapper Carl Jung, die een basis legde voor het hedendaagse gedragsonderzoek met het boek ‘Psychological Types’ (1921).

Het bijzondere van William Marston was, dat hij als eerste in zijn analyses keek naar “normal people” ofwel: gewone mensen. Tot dat moment waren de gedragsstudies vooral gericht op psychiatrische patiënten. Marston bracht met het DISC model de drijfveren en motieven achter het gedrag van ‘normal people’ in beeld:

Waarom doen mensen wat ze doen?

Marston beschreef het DISC-model aan de hand van 4 kwadranten, waar het model ook de naam aan ontleent. Op basis van de DISC persoonlijkheidstest worden mensen beschreven op basis van hun affiniteit met een of meer kwadranten:
Daadkrachtig, Interactief, Serieus en Correct. De laatste decennia is het model verder ontwikkeld voor HRM-toepassingen. Op dit moment maken jaarlijks meer dan één miljoen mensen wereldwijd gebruik van deze wetenschappelijk gevalideerde DISC-methode om inzicht te krijgen in hun gedrag- en communicatieprofiel.

Op basis van dit uitgebreide DISC-model heeft DISCvision in 2016 het leefstijlen model voor beleid, marketing & communicatie  ontwikkeld. In dit DISC- leefstijlenmodel wordt gebruik gemaakt van 8 leefstijl profielen, die met een korte onderzoekmodule kunnen worden bepaald. Hierdoor is het DISC leefstijlen model  ook geschikt om in kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek op te nemen en kan de houding van grotere groepen mensen worden beschreven. Ook voor het beschrijven van doelgroepen, of het maken van marktsegmenten, is dit compacte model met 8 leefstijlen veel praktischer dan het uitgebreide model, dat met 40 profielen vooral geschikt is om individuele gedrag- en communicatie voorkeuren te omschrijven.

Met behulp van het DISC model krijgen we inzicht in leefstijlen van mensen. Het DISC model kent 2 assen, stijl en focus, waarmee vier kwadranten worden onderscheiden.

De stijl wordt weergegeven op de verticale as en wordt ook wel als het verschil tussen de “denkers” en de “doeners” beschreven. De “doeners” houden ervan om zaken snel te doen. Zij worden gekenmerkt door een daadkrachtig, interactief en extravert optreden. Daartegenover staan mensen die liever iets meer tijd nemen en hun beslissingen rustig overdenken. Kenmerkend is hun meer voorzichtige, serieuze en weloverwogen houding. Dit zijn de ‘denkers’. De focus, taak gericht versus mens gericht, wordt weergegeven op de  horizontale as. Mensen aan de linkerkant zijn meer op zichzelf gericht.
Zij willen het liefst zelf de regie nemen (of houden) en structuur aanbrengen. De mensen aan de rechterkant zijn meer gericht op de groep om hun heen. Zij zien een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarin solidariteit en zorg voor elkaar centraal staan.