Welk vervoer mensen kiezen, of hoe zij het liefste willen reizen, heeft vaak ook met hun leefstijl te maken. Zo is de een graag sportief bezig en vind het daarom geen probleem om dagelijks een kilometer of vijf van huis naar werk te fietsen, en kiest de ander liever de auto, omdat je dan makkelijk je spullen kan meenemen of nog even een boodschap kunt doen. Zoveel mensen, zoveel wensen!
Vanuit milieuoogpunt en het bereikbaar houden van met name de grotere steden in Nederland, is er de laatste jaren veel meer aandacht voor de manier waarop mensen reizen. En vaak blijkt daarbij, dat het nog best wel lastig is om mensen mee te nemen in een nieuwe manier van reizen. Het DISC leefstijlen model is dan een goed hulpmiddel om inzicht te krijgen in de manier waarop Nederlanders over dit onderwerp denken. Figuur 1 geeft een beeld hier een voorbeeld van.

Op basis van verschillende onderzoeken heeft DISCvision de motieven en barrières van mensen voor het thema mobiliteit in kaart gebracht. Op basis hiervan is de houding van vier persona’s voor het thema mobiliteit beschreven:

  • Welke keuzes maken zij nu op mobiliteitsgebied
  • Hoe staan zij ten opzichte van alternatieven
  • Welke communicatie en ondersteuning motiveert het meest bij mobiliteitstransitie

In steeds meer projecten speelt het mobiliteit een belangrijke rol. Dat kan gaan om de afstand naar een OV opstapplaats, het aantal parkeerplaatsen bij een woning, oplaadpalen en deelauto standplaatsen of de mogelijkheden om elektrische fietsen (veilig) te stallen en op te laden