Het DISC-leefstijlen model is door DISCvision ontwikkeld voor marketing strategieën en beleidsvraagstukken. In dit strategische model wordt gebruik gemaakt van de acht hoofdsegmenten uit het DISC model. Daarmee is het DISC-leefstijlenmodel compacter dan het HRM model, waarin 40 persoonlijkheidsprofielen worden onderscheiden. Een belangrijk voordeel van het DISC-leefstijlen model is, dat de acht profielen met een korte vragenmodule kunnen worden bepaald, waardoor in marktonderzoek veel inzicht kan worden gekregen in de keuzes die consumenten maken in hun rol als (woon) consument, patiënt, burger et cetera. Daarbij zijn de acht doelgroepen die in dit model worden onderscheiden vrijwel altijd voldoende bij het vaststellen van marketing- of communicatie strategieën.

De 8 leefstijlen kunnen als volgt worden omschreven:

De Rode doelgroep is energiek en trendsettend, houdt van verrassingen en gaat graag een uitdaging aan. Zij lopen voorop bij nieuwe (online) ontwikkelingen en zijn innovatief op sociale media. Hun innovatieve karakter komt ook naar voren in hun kledingstijl (trendsetters), hobby’s (fotograferen, schilderen) en de culturele belangstelling die zij hebben (vernieuwende stromingen, underground; hipsters). Innovatieve ketens, boetiekjes en aparte winkeltjes (streetware, vintage) vinden zij interessant. Zij houden van de stedelijke dynamiek en de levendigheid van het centrum van de stad met een ruim aanbod cultuur, uitgaansmogelijkheden en evenementen.

 

De Oranje doelgroep is in vergelijking met de Rode doelgroep iets minder innovatief, maar wel direct trendvolgend. Mensen met een Oranje leefstijl combineren het directe en besluitvaardige van de Rode doelgroep met de sociale oriëntatie van de Gele doelgroep. Het zijn extraverte en positief ingestelde mensen. In hun samenwerking met anderen worden Oranje personen gewaardeerd om hun sociale assertiviteit, het gemak waarmee zij nieuwe contacten aangaan. Ze genieten van het leven, zijn graag in het gezelschap van anderen en houden van een goede balans tussen werk en privé. Met hun optimistische aard, energie en enthousiasme weten zij vaak de mensen in hun omgeving voor hun ideeën te winnen.

Mensen met een Geel profiel hebben een eigentijdse en ongecompliceerde leefstijl. Relaxed leven en niet te veel gedoe! Ze zijn van nature spontaan, joviaal, enthousiast en optimistisch.
Zij staan midden in de maatschappij en hebben een druk sociaal leven. Voor mensen met een Gele leefstijl is “gemak” ook erg van belang. Zo moet  ook het winkelcentrum relatief dichtbij zijn en liefst iets meer dan de dagelijkse boodschappen aanbieden. Sociale media als Facebook en Whatsapp zijn belangrijk om de contacten met hun uitgebreide vrienden- en kennissenkring te onderhouden.

De Lime consument is iets minder uitbundig dan de Gele consument, maar nog steeds kunnen we hun kenschetsen als vriendelijk, hulpvaardig, ontspannen en hartelijk. Het zijn echt mensen – mensen die hechten aan goede en langer durende vriendschappelijke relaties. Veel Lime consumenten doen vrijwilligerswerk of zijn actief in het verenigingsleven in hun eigen buurt of wijk. Consumenten met deze leefstijl zijn vaker van middelbare of iets oudere leeftijd en budget georiënteerd.

De Groene doelgroep kunnen we duiden als rustige, serieuze en geduldige mensen.
Hun vrienden en kennissen omschrijven deze mensen als harmonieus, gemoedelijk en loyaal. Zij hebben een evenwichtig en voorspelbaar karakter. In dit opzicht zijn zij vaak “De Stabiele factor”. Trends en nieuwe ontwikkelingen pakt de Groene leefstijl op, nadat deze zich ook bewezen hebben (late majority/ laggards). Mensen met een Groen profiel zijn vaker iets ouder, en hebben een middelbare of vakgerichte opleiding doorlopen.

Consumenten met een Aqua profiel hebben een introvert karakter en treden niet graag op de voorgrond. Ze zijn ruimdenkend, tactvol en maatschappelijk betrokken. Zij zijn erg gesteld op goede omgangsvormen en hebben een voorkeur voor een stabiele omgeving die hen rust en zekerheid biedt. Het aqua deel dat dicht bij Groen ligt is graag bezig met “dingen die er toe doen”. Aan de Blauwe zijde van Aqua richt men zich eerder op zaken die bijdragen aan de gewenste quality of life. Zij hechten aan authenticiteit, historie en tradities.

Consumenten met een Blauwe leefstijl hebben vaak een wat zakelijke inslag en zijn perfectionistisch van aard. Zij zijn goed te typeren met de begrippen correct en consciëntieus. Zij laten zich niet snel leiden door emoties, maar kiezen eerder voor een pragmatische benadering en logische oplossingen. Deze groep vindt protocollen en professionaliteit erg belangrijk. Afspraak is Afspraak! Zij hechten meer dan gemiddeld aan goede omgangsvormen en gaan het liefst om met mensen die dezelfde normen en waarden nastreven als zijzelf. Door hun gereserveerde opstelling kunnen zij soms wat formeel of afstandelijk overkomen.

De Paarse doelgroep kunnen we omschrijven als ondernemend, besluitvaardig en prestatie gericht. Een beetje competitie spreekt hen wel aan. Door deze eigenschappen hebben zij meestal een goed ontwikkeld probleemoplossend vermogen. Ook zijn zij georganiseerd en doelgericht. Hun analytische aard draagt er wel aan bij, dat ze een ‘snelle en gemakkelijke oplossing’ voor een probleem niet snel zullen accepteren.
Deze groep heeft een vernieuwende, dynamische, ondernemende uitstraling. Consumenten met een Paars profiel hebben een duidelijk (carrière) doel in hun leven. Zij hechten waarde aan een goede maatschappelijke positie, maar hebben daarnaast ook een duidelijke drive om vernieuwend bezig te zijn. Dit zien we terug in hun oog voor kunst en design, en hun voorliefde voor innovatieve producten en gadgets. Een zekere mate van statusgerichtheid en “show off” past hier ook bij.