09 maart

Aan het Koopstromenonderzoek 2021 hebben maar liefst 187.000 personen deelgenomen! De DISC leefstijlen van DISCvision zijn in het onderzoek van I&O Research, Bureau Stedelijke Planning en BRO in alle enquêtes uitgevraagd. Voor vrijwel alle onderzoeksresultaten kan dus ook het verschil in de antwoorden van de respondenten tussen de DISC-leefstijlen zichtbaar worden gemaakt voor gemeenten of beleidsvraagstukken. Hiervoor kan met DISCvision en de genoemde onderzoekers contact worden opgenomen.

Bijna de helft van de consumenten (49%) geeft aan, dat hun koopgedrag nu hetzelfde is als voor de Corona crisis. Daarentegen geeft 35% van de consumenten aan, dat hun koopgedrag wél veranderd is. Het verschil tussen de consumenten die het helemaal eens, dan wel helemaal oneens zijn met deze stelling, is het kleinste bij de Paars – Rode klantgroep (12%), en het grootste bij de Lime Groene klantgroep (18%). Qua koopgedrag heeft de Paars-Rode doelgroep daarmee het meest ingespeeld op de andere omstandigheden als gevolg van de Corona crisis, terwijl de Lime – Groene doelgroep alles zo veel mogelijk hetzelfde is blijven doen. De Paars – Rode groep is in de corona periode meer online gaan kopen, terwijl de klantgroepen Lime – Groen, maar ook Aqua – Blauw vooral de winkels zijn blijven bezoeken. Wel geven deze twee introverte klantgroepen aan, dat zij zich minder prettig voelen in drukke winkels. De extraverte klantgroepen Paars – Rood en Oranje – Geel zijn vooral anders naar de winkels in hun eigen woonplaats gaan kijken. Zij zijn deze winkels meer gaan waarderen, waarbij met name de Oranje – Gele klantgroep een levendige winkelstraat ook essentieel vindt voor de leefbaarheid van de eigen woonplaats.

De vier klantgroepen en de reactie op de Corona stellingen ( bij welke klantgroep past de stelling het beste) …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De corona crisis heeft daarmee duidelijk effect op de houding en het gedrag van de consument. Per winkelgebied en per woonplaats zullen de effecten anders zijn, omdat de samenstelling van de klantgroepen ook anders is. De onderstaande grafiek geeft dit goed weer.

In de grote steden Amsterdam en Utrecht wonen meer consumenten met een Paars – Rode leefstijl. Uit het KSO2021 komt naar voren dat deze klantgroepen als gevolg van de Corona crisis meer online zijn gaan kopen. In Woensdrecht of Sliedrecht is de Rood – Paarse klantgroep veel kleiner, en heeft ongeveer 40% van de consumenten een Lime – Groen klantprofiel.
Deze consumenten hebben hun koopgedrag juist veel minder aangepast aan de corona crisis. Deze verschillen per gemeente laten ook zien dat de effecten van de corona crisis op het koopgedrag ook heel verschillend kunnen zijn. Ook voor de komende periode zijn er interessante verschillen. Zo geven consumenten met een Oranje – Gele leefstijl aan, meer waardering te hebben voor de winkels in de eigen woonplaats. In Boekel (N-Br.) is deze groep met 33% ruim twee keer zo groot dan in Bunnik of Wassenaar, waar krap 15% van de consumenten tot deze groep gerekend kunnen worden.

Voor meer informatie over de klanttypen in het KSO2021 kunt u contact opnemen met André Doffer van DISCvision