17 april

In het coalitieakkoord 2022-2026 heeft de gemeente Utrecht gekozen voor een integrale gebiedsaanpak voor de Amsterdamsestraatweg en de Kanaal/Damstraat. In een film worden de wensen van de bewoners en winkeliers kenbaar gemaakt. In de aanpak hebben verschillende rapporten van DISCvision vanaf 2016 een rol gespeeld. De analyses zijn vertaald in een visie. De  Kanaalstraat en Damstraat zijn nu aan de beurt. De gemeente Utrecht richt de straat opnieuw in. In een recent schrijven wordt opnieuw aangegeven dat de gemeente Utrecht dit doet op basis van de analyse van onderzoeksbureau Discvision (pdf, 4,1 MB), de ‘positionering winkelgebied’ en het ‘brancheplan’. Het veranderen van gebieden vergt een lange adem, maar de aanpak van deze straten en de aanpalende buurten vordert gestaag. In Juni 2023 is een raadsbrief verstuurd om gemeenteraad te informeren over de stand van zaken van het Programma Amsterdamsestraatweg en Kanaalstraat/Damstraat. Als onderzoekers hebben we er een goed gevoel over dat een mooi rapport uiteindelijk ook een bijdrage heeft kunnen leveren aan het verbeteren van een belangrijk cultureel stedelijk gebied van de gemeente Utrecht.