Douwe Reitsma (DISCvision)

Het DISC model geeft een scherp inzicht in de gedrag- en communicatie kenmerken van mensen, is wetenschappelijk gevalideerd, het wordt wereldwijd toegepast en is zeer eenvoudig uit te leggen. Het model is bovendien heel goed te koppelen aan de drijfveren die consumenten hebben en de beleving die zij nastreven bij hun gedrag in het dagelijks leven. Kortom: een gevalideerd HRM model dat gebruikt kan worden voor marktonderzoek en aansluit bij het opkomende neuro-marktonderzoek. DISCvision is, met het centraal stellen van de psyche van de mens als vertrekpunt voor het marktonderzoek, een logisch vervolg op het door hem opgerichte en verkochte SmartAgent. Lees meer

Andre Doffer (DISCvision)

Sinds 1988 heeft André in verschillende onderzoeksfuncties gewerkt voor ACNielsen, Marketresponse en SmartAgent. Daarnaast heeft André in 1995 VisionWorks opgericht. Een bureau dat zich de afgelopen jaren steeds verder heeft gespecialiseerd in consumentenonderzoek in leisure en retail. Welke keuzes maakt de lifestyle consument van de 21ste eeuw en welke motieven liggen hieraan ten grondslag? Bij DISCvision richt André zich op strategisch marktonderzoek waarin het begrijpen van het gedrag en de beleving consumenten centraal staat. Lees meer.

 

Herman Kok (DISCvision)

Herman Kok, onze geassocieerde partner, wordt benoemd als directeur van KERN. KERN is de opvolger van de Nederlandse Raad voor Winkelcentra (NRW). Een positieverandering van de NRW die aansluit bij het geïntegreerd kijken naar het functioneren van winkelen, werken, wonen en ontspannen in het centrum van steden, wijken en buurten. KERN wil bijdragen aan het creëren van levendige centra waar alle functies gebalanceerd met elkaar vervlochten zijn. Herman has been active in real estate research and consultancy since 1997. Before taking on the position with KERN he just joined Ellandi in September 2021 as Head of Research & Analytics.  His career included positions at Kolpron (Ecorys), ICSC, Multi Corporation and MARK (Meyer Bergman) through Europe.  He obtained his PhD in Human Geography at Utrecht University on socialist ad post-socialist urbanisation and suburbanisation trends in Central Europe.  LinkedIn

Cornelie Abrahams (samhealth)

Na mijn studies aan Universiteit Utrecht in Spaanse en Franse taal- en letterkunde werkte ik twee jaar in Londen als international area marketingmanager voor Europa. Na een periode als marktonderzoeker bij MarketResponse hebben we in 2006 samhealth opgericht. We zijn actief als marketing consultant in de gezondheidszorg. Mijn kracht ligt in het motiveren en inspireren van mensen.

Jetse Reitsma (Consultant Behavioural Research DISCvision)

DISCvision behavioural economics deals with the cultural, sociological, anthropological and economical positioning of cultures, nations and international cooperative entities within the relevant global surroundings. Jetse obtained a Master of Arts in International Relations and a Master of Arts in Philosophy (Asian). Jetse was involved in the joint DISCvision/The Hague Centre for Strategic Studies project to combine DISC insights, the World Value Survey and the Culture dimensions of the late professor Hofstede. In 2020 this resulted in the global publication: “Divided we stand? Towards Post-Corona Leadership” (june 2020). Jetse was also involved in risk analyses dealing with investments in real estate in  other European countries and the topic of employing cheap labour migrants and the impact of cultural differences on the society. Jetse is a certified DISC trainer. He is employed by AP Support delivering financial services and also advisor to DISCvision on international contracts. linkedin