Douwe Reitsma (DISCvision)

Het DISC model geeft een scherp inzicht in de gedrag- en communicatie kenmerken van mensen, is wetenschappelijk gevalideerd, het wordt wereldwijd toegepast en is zeer eenvoudig uit te leggen. Het model is bovendien heel goed te koppelen aan de drijfveren die consumenten hebben en de beleving die zij nastreven bij hun gedrag in het dagelijks leven. Kortom: een gevalideerd HRM model dat gebruikt kan worden voor marktonderzoek en aansluit bij het opkomende neuro-marktonderzoek. DISCvision is, met het centraal stellen van de psyche van de mens als vertrekpunt voor het marktonderzoek, een logisch vervolg op het door hem opgerichte en verkochte SmartAgent. Lees meer

Andre Doffer (DISCvision)

Sinds 1988 heeft André in verschillende onderzoeksfuncties gewerkt voor ACNielsen, Marketresponse en SmartAgent. Daarnaast heeft André in 1995 VisionWorks opgericht. Een bureau dat zich de afgelopen jaren steeds verder heeft gespecialiseerd in consumentenonderzoek in leisure en retail. Welke keuzes maakt de lifestyle consument van de 21ste eeuw en welke motieven liggen hieraan ten grondslag? Bij DISCvision richt André zich op strategisch marktonderzoek waarin het begrijpen van het gedrag en de beleving consumenten centraal staat. Lees meer.

 

Herman Kok (DISCvision)

Herman has been active in real estate research and consultancy since 1997. Herman’s real estate research career included positions at Kolpron (Ecorys), ICSC International Council of Shopping Centres, Multi Corporation, and MARK (previously Meyer Bergman), with activities in a wide range of markets through Europe. Herman’s academic background is Social Geograph, Economic Geography, Regional Geography, and Political Geography. He obtained his PhD in Human Geography at Utrecht University in 1999 by defending a thesis on socialist ad post-socialist urbanisation and suburbanisation trends in Central Europe. Herman’s interest is a balanced mix of quantitative and qualitative market research on national and regional level including market benchmarking, and micro location assessments. With economic and social indicators as starting point, he is working with socio-cultural parameters as well to gain a better understanding of varieties in behaviour patterns and decision-making patterns between markets. LinkedIn

Cornelie Abrahams (samhealth)

Na mijn studies aan Universiteit Utrecht in Spaanse en Franse taal- en letterkunde werkte ik twee jaar in Londen als international area marketingmanager voor Europa. Na een periode als marktonderzoeker bij MarketResponse hebben we in 2006 samhealth opgericht. We zijn actief als marketing consultant in de gezondheidszorg. Mijn kracht ligt in het motiveren en inspireren van mensen.

Jetse Reitsma (Trainee Behavioural Research DISCvision)

DISCvision behavioural economics deals with the cultural, sociological, anthropological and economical positioning of cultures, nations and international cooperative entities within the relevant global surroundings. After completing my Bachelor Political Science I received a Master of Arts in International Relations and a Master of Arts in Philosophy (Asian). I got immediately the opportunity to be involved in the joint DISCvision/The Hague Centre for Strategic Studies project to combine DISC insights with the World Value Survey and the Culture dimensions of the late professor Hofstede. In 2020 in the global publication: “Divided we stand? Towards Post-Corona Leadership” (june 2020). I was involved in risk analyses dealing with investments in real estate in the Nordics and some other European countries. Recently (march 2021) we looked into the topic of employing  cheap labour migrants and the impact of cultural differences on the society.  linkedin