In healthcare zijn, in samenwerking met samhealth, in 2018 diverse DISC-studies voor Novartis, Roche, Janssen, Celgene, Ipsen, MSD, Astellas, Pfizer, Amgen, Philips en Chiesi uitgevoerd. DISCvision differentieert de onderzoeksresultaten naar verschillen tussen de DISC-persona’s voor de drivers and barriers en de verschillen in de patiënt journeys. Het onderzoek naar de relatie tussen DISC-leefstijlprofielen en hart- en vaatziekten in Nieuwegein heeft de toegevoegde waarde van DISCvision voor concrete medische interventies en therapietrouw op de kaart gezet. In 2019 worden de uitkomsten in huisartsenpraktijken geïmplementeerd. De onderzoeksresultaten zijn operationeel toepasbaar in onderzoek naar bijvoorbeeld therapietrouw, patiënt journeys en driver and barrier onderzoek.

De retail sector is ook in 2018 sterk in ontwikkeling geweest. Aan de ene kant zien we dat door de groei van de economie interessante nieuwe retailformats zijn ontstaan en de leegstand in winkelcentra weer iets terugloopt. Aan de andere kant blijft de groei van de online bestedingen een factor van belang. De meest interessante ontwikkeling van het afgelopen jaar is naar ons idee de forse inzet op woningbouw en binnenstedelijke herontwikkeling in de randstad. In de periode tot 2030 wordt fors geïnvesteerd in de binnensteden, waardoor ook voor het retail landschap in deze gebieden volop nieuwe mogelijkheden ontstaan. Welke DISC leefstijlen treffen we in onze binnensteden in 2030 aan als we naar de huidige nieuwbouwplannen kijken, en welke commerciële voorzieningen zijn voor deze inwoners interessant? Deze inzichten zijn ook niet onopgemerkt gebleven bij grote retailers in Nederland en België.

Het hoogtepunt in de studies naar de woonbeleving is de inzet van DISC-leefstijlen in De Grote Omgeving Test (DGOT) van onze partner Springco voor Zuid-Holland. Meer dan 50.000 enquêtedeelnemers hebben een beoordeling van hun huidige en gewenste woonomgeving gegeven. Verder zijn de DISC-leestijl insights benut in Springco studies in Delft, Limburg, Rijswijk en Tilburg. Voor verschillende woningcorporaties zoals Delta Wonen, Alliantie en Eigen Haard en beleggers en projectontwikkelaars zoals Vesteda en CBRE zijn bijdrages geleverd aan langetermijn investeringsstudies. Voor in steden als Wijchen, Hilversum, Harderwijk en Amersfoort is gekeken hoe de verschillende leefstijlgroepen zich ontwikkelen, zodat hier met wonen en de maatschappelijke en commerciële voorzieningen op ingespeeld kan worden.