16 april

In opdracht van de Gemeente Utrecht heeft DISCvision een analyse gemaakt van het winkelgebied aan de Amsterdamsestraatweg en het daarbij horende primaire verzorgingsgebied, de wijk Utrecht Noordwest. Een binnenstedelijke winkelstraat die de afgelopen decennia meer en meer concurrentie heeft ondervonden van het centrum van Utrecht en stadsdeelcentra als Shoppingcenter Overvecht.
De laatste recessie en de opmars van het online winkelen hebben daar de afgelopen jaren nog een schepje bovenop gedaan. Toch zijn er de afgelopen jaren ook interessante nieuwe ontwikkelingen in  het straat- en winkelbeeld zichtbaar. Zo draagt de binnenstedelijke herontwikkeling in Noordwest er aan bij dat er veel nieuwe inwoners naar de wijk Utrecht Noordwest zijn gekomen. Jonge één en twee persoonshuishoudens die graag in de buurten direct bij de binnenstad wonen. Daarnaast hebben zich ook een aantal nieuwe ondernemers in de panden aan de Amsterdamsestraatweg gevestigd met innovatieve producten of een aantrekkelijk horeca aanbod, waar deze doelgroep van “nieuwe stedelingen” graag op af komen. Deze impulsen bieden zeker ook nieuwe kansen voor de Amsterdamsestraatweg als winkelstraat. De nieuwbouw en renovatie projecten die voor de komende jaren nog op stapel staan, leiden tot een groei van het aantal inwoners met circa 20%. Ook qua leefstijlen zal de wijk daardoor gaan veranderen. Op basis van de bouwplannen heeft DISCvision een eerste prognose gemaakt voor de leefstijlensamenstelling van 2030, zodat hier met de invulling van het retail en (dag)horeca aanbod verder op ingespeeld kan worden. De Amsterdamsestraatweg heeft met de vele zelfstandige winkeliers nu al een gevarieerd en vooral ook onderscheidend aanbod ten opzichte van de andere winkelgebieden in Utrecht. En vooral dit onderscheid geeft dit winkelgebied een eigen identiteit en zorgt ervoor, dat ook veel klanten van buiten de wijk Noordwest hier regelmatig naar toe komen. Door rekening te houden met de doelgroepen die hier de komende jaren naar toe zullen komen, zijn alle ingrediënten aanwezig om de Amsterdamsestraatweg ook de komende jaren te laten bruisen, net zoals dit de afgelopen decennia in meer, of soms iets mindere mate, is geweest.