11 september

Op verzoek van Bureau Stedelijke Planning heeft DISCvision een doelgroepen analysegemaakt van  Arnhem Centrum en het Musis kwartier. Wat is het leefstijl profiel van de inwoners van Arnhem en welke doelgroepen/leefstijlen zijn hier relatief sterker dan wel minder sterk vertegenwoordigd? Wat is het profiel van de bezoekers van het Musis kwartier in het centrum van Arnhem? Welke doelgroep oriëntatie hebben de winkels die op dit moment in het Musis kwartier gevestigd zijn? Aan de hand van deze drie vragen is een analyse gemaakt van de match tussen vraag en aanbod in het Musis kwartier. Uiteraard mond de analyse uit in een aantal adviezen voor de toekomst.

 

In het cirkeldiagram zijn de winkels uit het Musis kwartier geplot. Dit profiel is gebaseerd op de DISC-retail verkenner. Hierin is van de formule gebonden retailers het leefstijl profiel van de klanten van die formule opgenomen, Dit profiel is op basis van grootschalig marktonderzoek bepaald. De zelfstandige retailers worden op basis van een gevalideerde checklist ingevuld. De aanwezigheid van twee winkelclusters, met aan de ene kant de grotere populaire en eigentijdse ketens en aan de andere kant de thematische speciaalzaken, leidt er toe dat het Musis kwartier een minder duidelijke “eigen identiteit” heeft. Ook de architectuur bevordert de eenheid niet.

 

Rondom het Musis kwartier liggen een aantal wijken waarin interessante klantgroepen (Paars, Aqua, Blauw en Rood) voor de winkels in het Musis kwartier wonen. Deze doelgroep weet het Musis kwartier nog niet goed te vinden. De thematische speciaalzaken met de creatieve en innovatieve concepten geven het gebied nu al een onderscheidend karakter en dragen bij aan de gewenste eigen identiteit van dit winkelgebied. Het is daarmee van belang om deze winkels leidend te laten zijn in de doelgroep positionering van het Musis kwartier. Voor de branding van het Musis kwartier kan de Rode doelgroep als focuspunt genomen worden: een gebied met volop innovatieve en creatieve concepten.