03 februari

Tijdens een goed bezochte werkconferentie in Hendrik Ido Ambacht heeft DISCvision een presentatie gegeven over de verschillende klantgroepen van de winkelcentra in deze gemeente.
“vooral als je kijkt naar de verschillende wijken in deze gemeente, dan zie je opvallende verschillen in klanttypen” aldus André Doffer van DISCvision. In het centrum treffen we veel vaker de Lime of Groene leefstijl (42%) terwijl in een wijk als Volgerlanden juist de Aqua, Blauwe of Paarse klantgroep veel vaker aanwezig zijn. Deze gegevens zijn vooral van belang omdat je hier met promoties en activiteiten op in kan spelen.  Zo kan je de inwoners uit je eigen wijk meer binden aan het eigen winkelgebied. Een belangrijk punt voor Hendrik Ido Ambacht, dat in dit opzicht nog iets achterloopt bij vergelijkbare gemeenten in de randstad!

De werkconferentie in Hendrik Ido Ambacht werd georganiseerd door het Expertteam Winkelgebieden. Mede op basis van de discussies in de inspiratiesessies met ondernemers en retail experts wordt een nieuwe detailhandelsvisie voor Hendrik Ido Ambacht geschreven.