01 oktober

Het koopstromenonderzoek Randstad 2021 geeft inzicht en antwoorden op de keuzes die consumenten maken!

Begin september is het Koopstromenonderzoek Randstad weer van start gegaan. In dit onderzoek, dat gehouden wordt in 196 gemeenten in de Randstad, Noord Brabant en Rivierenland, wordt aan meer dan 100.000 consumenten gevraagd waar zij zoal hun aankopen doen: Wanneer heeft een winkel hun voorkeur en in welke situaties kiezen zij liever voor een online aankoop? Welke aankopen doen zij het liefst bij een winkelcentrum in hun eigen buurt, en wanneer kiezen zij voor een gezellig middagje winkelen in de binnenstad van een grotere plaats in de buurt? Al dit soort vragen komen in het Koopstromenonderzoek aan de orde. Daarmee levert dit onderzoek een schat aan informatie over het aankoopgedrag van de consument, en dat ook nog op een zeer gedetailleerd niveau voor gemeenten en wijken.

Ook dit jaar zijn de DISC leefstijlvragen weer toegevoegd aan het koopstromenonderzoek voor een verdiepend inzicht in de keuzes die consumenten maken. Zeker op dit moment, nu door de corona pandemie het aankoop gedrag van consumenten duidelijk anders is geworden, is dit van grote waarde. De nieuwe rol van winkelcentra en winkelgebieden zal veel meer gericht zijn op het “winkelen voor je plezier” en inspiratie opdoen. En juist dan is een goed inzicht in de wensen en interesses van de verschillende klantgroepen van belang.

De leefstijlkaart voor de verschillende gemeenten in het KSO 2021 laat dit goed zien. Consumenten uit Brabant of de kop van Noord Holland hebben een duidelijk ander leefstijlprofiel dan bijvoorbeeld consumenten uit de provincie Utrecht of Zuid Holland. Zo heeft de gemeente Utrecht een relatief grote groep consumenten met een Paarse leefstijl. Zelfverzekerde consumenten met gevoel voor stijl en design.

In de omringende plaatsen zijn consumenten met een Groene, Aqua, Oranje of Blauwe leefstijl juist sterker vertegenwoordigd. Consumenten die meer letten op de prijs (Groen), kwaliteit en service (Aqua en Blauw) of juist op de laatste trends (Oranje). Hoe vaak en in welke situatie kiezen deze klantgroepen ervoor om in de binnenstad van Utrecht een middagje te gaan winkelen? En wanneer kiezen zij liever voor een winkelgebied in hun eigen woonplaats?

Zowel bij de invulling van de branchering of het bepalen van de mix tussen retail en horeca kunnen deze gegevens uit het KSO belangrijke inzichten geven. Daarnaast bieden de klantprofielen interessante mogelijkheden voor citymarketing en -branding.

Voor iedere gemeente op de kaart geldt, dat alle DISC leefstijlen onder de inwoners aanwezig zijn. Alleen de mate waarin verschilt van gemeente tot gemeente. Op de kaart is voor de verschillende gemeenten uit het KSO2021 aangegeven welke leefstijlgroep relatief sterk naar voren komt, en daarmee als het ware een stempel drukt op de identiteit van die gemeente.

Begin 2022 worden de resultaten uit het KSO randstad 2021 gepubliceerd. In de aanloop daar naar toe gaan wij op deze website met verschillende artikelen verder in op de keuzes die consumenten maken op basis van hun leefstijl.