07 maart

De groep gezondheidstechnologie van GfK heeft een multi-client studie gedaan naar de rol van digitale en online media in de beroepspraktijk van artsen en specialisten. In het onderzoek komen onderwerpen aan bod als het gebruik van vakliteratuur, waar en hoe zoeken artsen (online) naar medische informatie en hoe communiceren zij (digitaal) met collega’s en patiënten. DISC is op verzoek van opdrachtgevers van GfK opgenomen in het onderzoek. De onderzoeksresultaten zijn bekend en de DISC leefstijl segmentatie levert een belangrijke verdieping en meerwaarde aan de uitkomsten van het onderzoek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Bas,  Industry Lead Health, van GfK (0653101635).

Er bestaan verschillende typen mensen/artsen met elk hun eigen gedragingen, voorkeuren en behoeften. Het DISC model wordt gebruikt om verschillende doelgroepen te segmenteren en op basis hiervan uitspraken te kunnen doen over de behoeften en voorkeuren van elke groep. Deze segmenten worden ook wel persona’s genoemd. De effectiviteit van de communicatie tussen patient en arts en professional en leverancier wordt hierdoor verbeterd. De segmentatie methode van DISCvision wordt inmiddels door enkele 10-tallen farmaceutische ondernemingen als een zeer professionele, wetenschappelijke en objectieve segmentatiemethode gezien. Een aantal internationale concerns is begonnen de methode als een mogelijke nieuwe segmentatiestandaard te testen.

Voor meer informatie kun u contact opnemen met met Douwe Reitsma 06 51207194