16 januari

DISCvision heeft ook het afgelopen jaar haar positie en brandname als onderzoekbureau in  behavioural economics weer verder kunnen versterken. De specialisatie op de thema’s wonen & mobiliteit, retail en zorg is goede zet gebleken. Inmiddels wordt gewerkt aan opdrachten voor vrijwel alle grote geneesmiddelenfabrikanten die in Nederland en België actief zijn. De relatie tussen DISC-leefstijlen en therapietrouw leidt tot het aanpassen van zorgpaden voor patiënten van huisartsen. De inzichten en de relatie tussen leefstijlen van patiënten, ziektepatronen en genderverschillen heeft inmiddels ook de belangstelling van universitaire centra gekregen.

In het wonen domein is met verschillende organisaties samengewerkt om met behulp van de inzichten in leefstijlen de woonsituatie in wijken en buurten te verbeteren. In veel gemeenten staat de herontwikkeling van binnenstedelijke gebieden hoog op de agenda. Daarbij gaat het niet alleen om een ambitieus huisvestingsprogramma, maar vooral om een integrale benadering waarbij ook de inrichting van winkelgebieden en maatschappelijke voorzieningen worden opgenomen. En dit alles met de woonconsument als uitgangspunt voor het beleid. Zo zijn voor deltaWonen in Zwolle, Kampen en Oldebroek de DISC-leefstijlen in 2019 vertaald naar alle buurten waar deltaWonen actief is. Vanuit het wonen zijn de energietransitie en de mobiliteitsvraagstukken bij DISCvision op de agenda gekomen. In de metropoolregio Rotterdam – Den Haag is voor De Verkeersonderneming een geografische koppeling tussen de leefstijlen en het mobiliteitsgedrag van de inwoners gemaakt. Deze inzichten worden gebruikt bij interventies in het woon-werkverkeer in opdracht van grote bedrijven en overheden in deze regio.

Het in kaart brengen van de relatie tussen leefstijlen en winkelcentra heeft in 2019 ook de retailers de weg naar DISCvision gewezen. De samenwerking tussen INretail en DISCvision helpt ondernemers en retail ketens meer inzicht te krijgen in het online en offline aankoopgedrag van consumenten, en de mogelijkheden hun met gerichte (social)media activiteiten aan de onderneming te binden. Voor opdrachtgevers geeft de robuuste koppeling tussen het wereldwijd gebruikte psychologische DISC-model en het DISC- model voor research en beleidsvraagstukken van DISCvision veel vertrouwen. Het kunnen leveren van een individuele psychologische DISC-test, die vervolgens ook kan worden gekoppeld aan het gedrag van mensen in hun eigen leefomgeving, is voor velen een eyeopener.

Ook in 2020 werken we graag met u samen!