07 mei

Er is een relatie tussen het gedrag- en communicatieprofiel van patiënten met hart- en vaatziekten en hun leefstijl. Dit is het resultaat van een studie onder de patiënten van het “Eerstelijns Medisch Centrum” en het gezondheidscentrum “De Roerdomp” in Nieuwegein in de periode 2017-2018.  Van de HvZ-patiënten die een event hebben gehad zijn, met behulp van de uit de psychologie afkomstige DISC-methode, hun gedrag- en communicatieprofielen bepaald. De DISC-leefstijlprofielen zijn gekoppeld aan hun medische gegevens en de patiënten hebben een vragenlijst beantwoord.

De uitkomsten zijn voor de Regiotafel Midden Nederland (Huisartsen en Zilveren Kruis) aanleiding om in te stemmen met de ontwikkeling van een vernieuwend interventieprogramma. In dit programma worden in 2019 de DISC-leefstijl profielen gekoppeld aan een maatwerk interventie programma voor een aantal persona’s. Op basis van de reeds verzamelde informatie wordt per persona een pilotgroep met patiënten geselecteerd. Deze pilotgroep wordt vervolgens met maatwerk door de huisarts en de POH-er begeleid naar een aanpassing van hun leefstijl.

De interventieprogramma’s worden, in samenwerking met de huisartsenpraktijken, ontwikkeld door DISCvision, Voswiz en het DISCdataLab (samhealth, 2gather en DISC Faktor).

Lees meer