27 december

Specialistische beroepen vergen specifieke vaardigheden, maar is er ook een relatie met gedrags- en communicatie eigenschappen? Op basis van trainingen, waarin de psychologische onderzoekstechniek DISC werd gebruikt voor oogartsen, is dit zeer aannemelijk! Oogartsen hebben een zware oververtegenwoordiging van de S uit de DISC kenmerken in hun profiel. Een kleine insight in de opgebouwde inzichten.

oogartsen-disc-wiel

DISCvision geeft trainingen in het, met behulp van DISC, herkennen van en het omgaan met verschillen in gedrags- en communicatieprofielen. Deze trainingen worden, in samenwerking met samhealth, ook uitgevoerd voor maatschappen van oogartsen in ziekenhuizen. In het totaal hebben in 2015 en 2016 in verschillende ziekenhuizen 53 oogartsen aan deze DISC trainingen deelgenomen. Van deze oogartsen hadden er 45/53 een S in hun profiel opgenomen. Nog scherper ingezoomd hadden 26/53 een CS/SC profiel; ruim 50%! In het totaal worden binnen het DISC model 40 profielen onderscheiden.

foto-1-sessie-2

Als u nieuwsgierig bent naar de DISC profielen die in uw maatschap voorkomen, zijn er een aantal mogelijkheden om meer te weten te komen. De meest grondige en leuke methode is om samen met uw collega’s in een training van 2,5-3 uur kennis te maken met de achtergronden van DISC, de profielen van u en uw collega’s en samen te werken aan het verkennen van de relatie van de nieuwe kennis met zaken die in de maatschap spelen of zouden kunnen gaan spelen. Hierbij kunt u denken aan het aantrekken van een nieuwe maat, het verdelen van verschillende taken in de maatschap en het inzetten van de kennis in professionele contacten of zelfs het contact met patiënten.

U kunt een uitgebreid artikel downloaden via deze link: Oogartsen; het S profiel lijkt standaard! Wat betekent dat? .

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Douwe Reitsma