26 augustus

Goede zorg hoort per definitie afgestemd te zijn op de patiënt, aldus de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN). Maar zo simpel is dat nog niet, want dé patiënt bestaat niet. Het liefst willen we als patiënt dat een arts of verpleegkundige onze behoeften aanvoelt. Maar je kunt ook zelf bijdragen aan wederzijds begrip. Zogenaamde patiëntprofielen kunnen daarbij helpen. Kunnen verschillende ’typen’ patiënten worden onderscheiden? Deze vraagstelling stond centraal in het onderzoek dat samhealth in samenwerking met DISCvision uitvoerde voor de BVN. De DISC leefstijlen die ontwikkeld zijn door DISCvision op basis van het DISC model zijn, op basis van diepte-interviews met twintig borstkankerpatiënten, specifiek vertaald naar mensen met borstkanker.

Waar heb jij behoefte aan?

De BVN stelt in het artikel (Blad B, editie 28, 2021) het volgende op basis van het onderzoek: “… Dit model kan je tijdens de behandeling en nazorg helpen inzicht te krijgen in je behoeften. Als je weet wat jij nodig hebt om je zo goed mogelijk te voelen, dan kun je bewustere keuzes maken die je welbevinden en gezondheid ten goede komen. Ten tweede kan het model je helpen om artsen en andere mensen in je omgeving duidelijk te maken welke informatie en ondersteuning jij juist wel of niet wilt. Als je ineens patiënt wordt, kun je door de omstandigheden andere behoeften hebben en anders reageren dan je van jezelf gewend bent. Dit model kan dan helpen om je beter te realiseren waar bepaalde emoties vandaan komen. Let wel: niemand past helemaal in een hokje en je behoefte kan veranderen in de loop van de tijd. De meeste mensen hebben wel een voorkeursstijl. Omgekeerd geldt ook voor artsen en verpleegkundigen: als je aan de hand van het model vragen stelt en luistert, ontdek je wat die ene, specifieke persoon nodig heeft en kun je daarop inspelen …”.

In welk van de types uit het model herken jij je het meest? is de vraag die de BVN aan een aantal patiënten ter toetsing heeft gesteld.

Tijd voor de praktijk

Voor dit artikel legde BVN dit model voor aan een aantal (ex-)patiënten. Hieronder de reacties van ‘onze’ Daphne, Iris, Suzan en Charlotte.

‘Ik herkende gelijk dat ik ‘een Daphne’ ben. Als iets echt belangrijk is, dan kan ik heel goed hoofd- en bijzaken onderscheiden.’

‘Het heeft me erg geholpen dat ik vooral op ‘Iris’ lijk. Ik ben open, optimistisch, kijk naar de toekomst en maak me niet gauw zorgen.’

‘Voor mij als ‘type Suzan’ voelde het veilig om niet verder te hoeven kijken dan de volgende stap.’

‘Voor mij geldt: als ik de feiten ken, geeft me dat rust; typisch Charlotte.’

Lees de reacties van deze patiënten persona’s in het artikel van de BVN (Blad B, editie 28, 2021)

Meer onderzoekmogelijkheden

In de brochure “Zorgbeleving; DISC-leefstijlen in de gezondheidszorg” kunt u meer mogelijkheden van DISC leefstijlonderzoek vinden.