04 april

DISCvision werkt intensief samen met samhealth om het gedrag van artsen en patiënten ten aanzien van het gebruik en voorschrijven van medicijnen in kaart te brengen. De onderzoekingen leiden tot zeer verdiepende inzichten! Het DISC model wordt door samhealth inmiddels in alle studies naar de ‘drivers and barriers’ bij het voorschrijven en gebruik van medicijnen ingezet. DISC light maakt het mogelijk om snel de gedrag- en communicatievoorkeuren vast te stellen in individuele- en groepsgesprekken. Ook de schriftelijke en telefonische enquêtes worden inmiddels van DISC-light module voorzien. Welke meerwaarde heeft DISC voor de opdrachtgevers:

  • DISC maakt inzichtelijk welke uitspraken van respondenten door welke type persoonlijkheden worden gedaan.
  • DISC geeft inzicht in de representativiteit van het onderzoek vanuit het oogpunt van verschillen in persoonlijkheden.
  • DISC verbetert het benaderen, informeren of volgen van patiënten door het inspelen op communicatie voorkeuren.
  • DISC maakt inzichtelijk of specifieke medische beroepen door specifieke profielen worden beoefend.

Dit jaar hebben wij DISC-studies gedaan voor onder andere Novartis, Astellas, Roche, Bayer, Astra Zenica, MSD, Amgen en belangen organisaties.

Brochure zorg

U kunt in onze brochure ‘De zorgconsument’  voorbeelden lezen waarmee de mogelijkheden van DISC worden toegelicht.

U kunt hier een pdf versie downloaden.

 

Upicture sam ppt DISC kunt hier een interactieve pdf bekijken bekijken hoe een DISC onderzoek wordt opgezet, uitgevoerd en welke

resultaten u meer krijgt dan u traditioneel kunt verwachten.