16 mei

In een vorig artikel hebben we de relatie tussen de DISC leefstijlen en de Covid-19 besmettingen in Nederland beschreven. Daarin werd duidelijk dat in gemeenten waarin veel inwoners met een Oranje, Geel, Lime of Groen leefstijl profiel wonen, relatief meer Covid besmettingen voorkomen dan in gemeenten met relatief meer Aqua, Blauwe, Paarse of Rode inwoners.
Deze twee groepen laten ook duidelijke verschillen in leefstijl zien. De eerste groep is meer mens- gericht, de tweede groep meer taakgericht. Daarnaast reageert de eerste groep eerder enthousiast en spontaan, terwijl de tweede groep preciezer en consciëntieuzer is. Kortom, de manier waarop mensen in het leven staan bepaalt voor een belangrijk deel hoe men met de Covid adviezen en restricties omgaat.

Nu de avondklok is afgeschaft, noemen deskundigen als Ernst Kuipers en hoogleraar infectieziekte modellering Sake de Vlas[1] de effecten hiervan  in NRC Handelsblad “beperkt”, of door het samenspel van de maatregelen die genomen zijn niet duidelijk toe te wijzen. Vanuit het DISC leefstijl perspectief komen enkele opvallende patronen naar voren.
Voor de analyse is gekeken weer gekeken naar alle 352 gemeenten in Nederland. Daarbij zijn 2 groepen samengesteld: de 35 gemeenten met het hoogste percentage  inwoners met een Oranje, Geel, Lime of Groen leefstijl profiel, en de 35 gemeenten met het hoogste percentage inwoners met een Aqua, Blauw, Paars of Rood leefstijl profiel. (voor beide groepen dus de top 10% in Nederland).
De analyse laat een duidelijk verschil tussen de groepen zien. In gemeenten met veel inwoners met een Oranje, Geel, Lime of Groen leefstijlprofiel ligt het aantal besmettingen in de totale periode van 4 maart 2020 tot en met 15 mei 2021 ruim 20% hoger dan in de gemeenten met een hoog percentage inwoners met een Aqua, Blauw, Paars of Rood leefstijlprofiel.
Maar ook de gegevens uit de avondklok periode zijn opmerkelijk. In de eerste groep zien we 35 besmettingen per 1000 inwoners in de periode tussen 23 januari en 28 april, in de tweede groep zijn dit 25 besmettingen.
Daarmee wordt ook duidelijk dat het voor mensen met een Oranje, Geel, Lime of Groen leefstijlprofiel het ook moeilijker was om zich aan de avondklok en de bezoekrestricties te houden. 37% van het totaal aantal besmettingen in deze groep vond plaats in de periode van de avondklok. Voor de andere groep lag dit percentage op 31% (25 van de 81 besmettingen).
Meer dan de door Van de Vlas genoemde regionale verschillen, lijken verschillen in leefstijl van invloed op de aantallen besmettingen in Nederland.

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/13/hoogleraar-infectieziektemodellering-effect-avondklok-twijfelachtig-a4043529