19 november

De meerwaarde van het inzetten van behavioural economics in de medische wereld wordt door steeds meer partijen gebruikt. “Waarom doen mensen zoals ze doen?” en “Waarom wordt de één overtuigd door feiten en de ander door gevoel?”  zijn kernvragen waar behavioural economics zich op richt. De meerwaarde van het inzetten van DISC gedrag- en communicatieprofielen is al langer bekend voor de communicatie tussen artsen onderling en tussen artsen en patienten. DISCvision heeft ook aangetoond dat op DISC gebaseerde behavioural economics inzicht geeft in de verbanden tussen gedrag- en communicatieverschillen van patienten en medische specialisten en het beschrijven van ziektes, de werking van geneesmiddelen en de daaraan gerelateerde elementen zoals therapietrouw en voorkeuren voor medische trajecten.

Opdrachtgevers in de medische sector geven aan dat samhealth en DISCvision diepgang aanbrengen door de beleving van de respondenten in onderzoeken te koppelen aan het wetenschappelijk gefundeerde psychologische DISC model. Het DISC-model, analoog aan insights discovery, wordt in de zorgsector al gebruikt voor het selecteren van nieuwe medewerkers en andere HRM-vraagstukken. DISCvision heeft voor het doen van marktonderzoek DISC-leefstijlen ontwikkeld die worden ingezet voor kwantitatief, kwalitatief en telefonisch marktonderzoek.

Inmiddels zijn DISC-studies uitgevoerd voor onder andere Novartis, Astellas, Roche, Bayer, Astra Zenica, MSD, Amgen, Fresenius Kabi, Celgene, Chisi, Janssen, Piere Fabre, Sanofi, Vivor Farma, Philips en diverse andere zorgpartijen. Voor het Eerste lijns Medisch Centrum en de Roerdomp Nieuwegein is, na 2-jaar studie, het moment aangebroken dat in de dagelijkse praktijk DISC-profielen bij de keuze van het begeleidingstraject van hart- en vaatziekte patienten wordt ingezet. Baanbrekende inzichten in de relatie tussen het leefgedrag en het DISC-leefstijl profiel zijn omgezet in operationele tools.

Naast hart- en vaatziekten heeft DISCvision, samen met samhealth, onder patiënten en specialisten onderzoek gedaan naar sclerodermie, multiple myeloom, osteoporose, hyper cholesterolemie, prostaatkanker, diabetes, myelofibrose, psoriasis, non-Hodgkin lymfoom, vernevelings antibiotica, spierverslappers, niercelcarcinoom, depressie, HPV, macula degeneratie, multiple-sclerose, vaccinaties, gemetasteerd melonoom, bechterew, ovarium carcenoom, borstkanker, bloedstolsels, overgang, reauma, e-learning, longkanker, hyperkalimie en nog veel meer ongewenste aandoeningen van patiënten.

U kunt over DISC-leefstijlen en een uitwerking in de zorg op onze website verschillende artikelen vinden. Een algemene beschrijving vind u op via deze link.