31 december

Na het verminderen van de COVID in 2022 heeft Nederland met de ene na de andere ‘crisis’ te maken. Voor DISCvision is 2022  weer een normaal jaar geworden met leuke projecten en ontspannen samenwerken met bestaande en ook nieuwe opdrachtgevers. Samen met onze partner samhealth konden healthcare onderzoeken voor onder andere Biogen, Sandoz, Ipson, Roche, SON (Schildkliervereniging), Piere Fabre (NL/B), Pfizer, Vifor, Amgen, Medice, UCB en MSD worden uitgevoerd. De gedreven expansie van De Huidkliniek leidde tot betrokkenheid bij nieuwe investeerders en de overname van andere bedrijven en het openen van nieuwe locaties. . De samenwerking met VME Retail (Vereniging van Mede Eigenaars) leidt tot betrokkenheid bij uitdagende locatie en marketingvraagstukken die VME Retail ondernemers hebben. Met I&O is samengewerkt aan het Koopstroomonderzoek Groningen dat begin 2023 zal verschijnen. Het ‘Handboek DISC leefstijlen’, ontwikkelt voor woningcorporaties en (project) ontwikkelaars, gaat navolging krijgen. De samenwerking met SpringCo en BSP/Sweco heeft ook in 2022 weer leuke samenwerking opgeleverd. Begin 2023 komen de DISC leefstijldata beschikbaar voor de projecten en winkelcentra waarvoor Locatus informatie levert aan opdrachtgevers. Voor 2023 verwachten wij, samen met jullie, weer een aantal leuke en soms grensverleggende projecten te kunnen uitvoeren.

Wij wensen u een succesvol en gezond 2023 toe.

Douwe Reitsma

André Doffer

Herman Kok

 

foto detail van een pagina in het zeer aan te bevelen fotoboek Trees, Water and Light van Mika Horie