10 januari

De Verkeersonderneming voert in de Rotterdamse regio in 2020 en volgende jaren een Mobiliteitsprogramma uit dat gericht is op het realiseren van: – meer verkeersefficiency – meer milieu efficiency – meer ruimte efficiency  en – meer sociale efficiency. De Verkeersonderneming is een publiek-private samenwerking van gemeente Rotterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam.

DISCvision heeft voor De  Verkeersonderneming een reizigerssegmentatie ontwikkeld die inzicht geeft in de houding en motieven (de mindset) van reizigers bij het maken van vervoermiddelkeuzes: welke stimuli kunnen daadwerkelijk het reisgedrag van de verschillende reizigerssegmenten en momenten beïnvloeden? Niet de modaliteiten zelf staan centraal, maar het keuzeproces van de consument. In dit keuzeproces spelen informatiekanalen, type acties en argumentaties, die per segment verschillen, een rol.

Door de reizigerssegmenten en doelgroepen op deze manier samen te stellen, ontstaat een interessante toegevoegde waarde om keuzes die reizigers maken te kunnen verklaren en beïnvloeden, en zo te komen tot een betekenisvolle segmentatie:

  • De doelgroepen worden niet alleen gebaseerd op ‘harde’ algemene gegevens als socio-demografische kenmerken van de inwoners van Zuid-Holland, of domeinspecifieke kenmerken zoals autobezit of het gebruik van openbaar vervoer.
  • Psychologische factoren, waarbij innerlijke drijfveren, angsten, motieven en behoeftes van reizigers een rol spelen, worden meegenomen in de segmentatie.
  • De segmentatie wordt vraag gestuurd in plaats van aanbod gericht. Niet de modaliteiten zelf staan centraal, maar het keuzeproces van de consument.

De segmentatie die is ontwikkeld wordt daarmee ook het vertrekpunt voor een  doelgroep specifieke benaderingen voor de verschillende thematische beïnvloedingsprogramma’s. Hiertoe wordt in 10 thema’s een actieprogramma uitgevoerd (fietsstimulering, ov-stimulering, deelmobiliteit en ontwikkellocaties, Mobility as a Service, lopen, vervoersarmoede, ritdelen, thuiswerken, werkgeversregelingen en allianties). Vanaf 2022 maakt De Verkeersonderneming deel uit van de projectorganisatie Zuidholland bereikbaar. (www.Zuidhollandbereikbaar.nl)