10 september

De Verkeersonderneming voert in de Rotterdamse regio in 2019 en volgende jaren een Mobiliteitsprogramma uit dat gericht is op het realiseren van: – meer verkeersefficiency – meer milieu efficiency – meer ruimte efficiency  en – meer sociale efficiency. De Verkeersonderneming is een publiek-private samenwerking van gemeente Rotterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam.

DISCvision ontwikkelt voor De  Verkeersonderneming een reizigerssegmentatie die inzicht geeft in de houding en motieven (de mindset) van reizigers bij het maken van vervoermiddelkeuzes: welke stimuli kunnen daadwerkelijk het reisgedrag van de verschillende reizigerssegmenten en momenten beïnvloeden? Niet de modaliteiten zelf staan centraal, maar het keuzeproces van de consument. In dit keuzeproces spelen informatiekanalen, type acties en argumentaties, die per segment verschillen, een rol.

De segmentatie die wordt ontwikkeld is daarmee ook het vertrekpunt voor een  doelgroep specifieke benaderingen voor de verschillende thematische beïnvloedingsprogramma’s. Hiertoe wordt in 10 thema’s een actieprogramma uitgevoerd (fietsstimulering, ov-stimulering, deelmobiliteit en ontwikkellocaties, Mobility as a Service, lopen, vervoersarmoede, ritdelen, thuiswerken, werkgeversregelingen en allianties).