05 april

Uit onderzoek is gebleken dat 54% van 500 respondenten met ADHD een ‘geel’ (I) communicatie profiel heeft. Wat is daarbij de kip en het ei? Zijn ze geel omdat ze ADHD hebben of omgekeerd? Mensen met een ‘blauw (C) communicatieprofiel zijn significant minder vertegenwoordigd onder de mensen met ADHD. Als iemand een blauw profiel heeft, is er vaker sprake van co-morbiditeit, zoals ASD of angst.

DISCvision heeft samen met samhealth enkele kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken uitgevoerd onder meer dan 500 personen die een ADHD diagnose hebben. MEDICE heeft opdracht gegeven voor deze grootschalige onderzoeken onder personen die in Nederland al een ADHD indicatie hebben. Samhealth en DISCvision hebben hun kennis voor de uitvoering van deze onderzoeken gebundeld. De verschillende ADHD onderzoeken zijn op zichzelf verkennend en niet puur wetenschappelijk, maar vinden plaats binnen de context van een grote hoeveelheid onderzoeken waarin DISC profielen van zorgverleners en DISC profielen van patiënten gekoppeld worden aan de onderzoeksvragen van patiëntenverenigingen, farmaceutische bedrijven en zorgverzekeraars. De resultaten zijn in de praktijk bruikbaar en daarom 8 juni 2023 op het symposium van de MEDICE Academy ‘De kleur van ADHD’ voor een grote groep deelnemende psychiaters, waarvan velen hun eigen DISC profiel vooraf hadden bepaald, gepresenteerd.

“Alle patiënten zijn verschillend, niet alleen vanwege het deel van het ADHD-spectrum dat ze vertonen, maar ook vanwege hun gedrag en communicatievoorkeuren. Je kunt je voorstellen dat de ene patiënt heel doelgericht is en bijvoorbeeld wil weten hoe hij moet omgaan met zijn medicatie, terwijl de andere juist een luisterend oor wil. Hoe herken je dit nu en wat doe jezelf? Met deze aftrap heeft Cornelie Abrahams, mede eigenaar van onze partner samhealth, de presentatie gegeven over de meerwaarde die inzicht in de DISC profielen en de DISC leefstijlen kan bieden bij het helpen van personen met een ADHD diagnose.

De ADHD personen met rode (D) profielen willen praktische ondersteuning bij het omgaan met hun ziekte en vooral zelf beslissen. De gele (I) profielen hebben behoefte om de emoties die horen bij ‘het gas terugnemen’ van zich af te praten. De groene (S) profielen hebben behoefte aan (psychologische) ondersteuning en willen samen met de zorgverlener zoeken naar het herstellen van hun grip op het leven. De blauwe profielen (C) zoeken naar een checklist en een rationeel patroon wat ze kunnen volgen om hun controle op het leven te behouden.

Voor zorgverleners bieden deze drijfveren van de mensen met ADHD de mogelijkheid om hun ondersteuning zo optimaal mogelijk te laten aansluiten bij de persoon met ADHD. In het kort hieronder de belangrijkste behoeften van verschillende DISC leefstijl profielen van mensen met ADHD.

Tot slot heeft Cornelie Abrahams de toehoorders een aantal herkenbare gedragingen, die een indicatie voor de DISC leefstijlkleur van de patiënten kunnen zijn, geschetst. Rode mensen komen vaker binnen en nemen de leiding. Zij zijn direct en to-the-point. Mensen met gele profielen komen vrolijk binnen en hun gevoelens zijn vaak op hun gezicht te lezen. Groene profielen zijn terughoudend en moeten zich veilig voelen om te gaan praten, maar vertellen vervolgens wel veel. Op dit punt onderscheiden ze zich van de eveneens introverte blauwe profielen die afstandelijk blijven en zij  ‘verraden’ zich ook door een zeer grondige voorbereiding.

 

Hoe worden DISC leefstijlprofielen gekoppeld aan de antwoorden van respondenten? Om de DISC leefstijl te koppelen aan kwantitatief en kwalitatief onderzoek in het medische domein maakt DISCvision gebruik van een aan DISC gerelateerde onderzoek module. Er worden vier vragen met 8 woordjes voorgelegd aan de respondenten. Gevraagd wordt om de twee best bij de respondent passende woorden en het minst passende woord. De woorden leiden tot coördinaten die gekoppeld zijn aan het DISC wiel. De uitkomsten worden gebruikt in een DISC 8 leefstijlen verdeling zoals in de figuren hierboven te zien is. Het invullen van deze module in een onderzoek kost de respondenten nauwelijks moeite en tijd.

Voor meer informatie over DISC en DISC leefstijlen als ook DISC onderzoek en DISC trainingen kunt u contact opnemen met Cornelie Abrahams van samhealth of Douwe Reitsma van DISCvision.