11 juni

Op 8 juni heeft de MEDICE Academy het symposium ‘De kleur van ADHD’ georganiseerd. Cornelie Abrahams (samhealth) heeft een presentatie gegeven over de meerwaarde die inzicht in de DISC profielen en de DISC leefstijlen kan bieden bij het helpen van personen met een ADHD diagnose. Medice heeft aan samhealth opdracht gegeven voor enkele zeer grootschalige kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken onder personen die in Nederland een ADHD indicatie hebben. Samhealth en DISCvision hebben hun kennis voor de uitvoering van dit onderzoek gebundeld. Het onderzoek heeft veel inzicht gegeven in de relatie tussen ADHD en het DISC leefstijlprofiel van de patiënt. ADHD komt onder extraverte I en D profielen binnen de DISC leefstijlen veel vaker voor. Misschien in het algemeen niet verwonderlijk, maar een individueel inzicht is behulpzaam bij het maatwerk dat nodig is om personen met ADHD te helpen. Het symposium is druk bezocht door veel psychiaters waarvan de meerderheid ook hun eigen DISC profiel hebben laten bepalen. Inzicht in het DISC profiel van de ADHD personen kan een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de communicatie. Niet in de laatste plaats is daarbij ook inzicht in het verschil tussen het eigen profiel van de psychiater en dat van de ADHD persoon van belang. De combinatie van de inzichten van DISCvision en samhealth hebben onderzoeksresultaten opgeleverd waarover, in samenwerking met Medice, nadere publicaties te verwachten zijn.