22 januari

Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Een ambitieuze opgave als we bedenken dat in de meeste van de 8 miljoen huishoudens in Nederland aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze is voor het verwarmen van de woning of bijvoorbeeld koken.
Gemeenten hebben een belangrijke rol bij deze energie transitie. Niet alleen bij het opstellen van de transitievisie, maar ook in de communicatie met de inwoners van de gemeente. De gemeentelijke organisatie staat immers het dichtst bij de inwoners in de verschillende wijken en buurten. Een goede communicatie met de inwoners is essentieel om de vele vragen te kunnen beantwoorden, of de zorgen van de inwoners te kunnen wegnemen. DISCvision levert een bijdrage aan de ondersteuning door Binnenlandse Zaken van de beleidsvorming en implementatie bij gemeentelijke overheden in de toolkit ‘handreiking participatie/ken je wijk/kennis uit databronnen’.

Communicatie is, naast financiële impulsen, één van de belangrijke succesfactoren voor veranderen van het gedrag van mensen. Iedereen heeft verschillende voorkeuren voor het krijgen van informatie. De één wil bijvoorbeeld korte, bondige en ter zake doende zakelijke argumenten en beslist zelf snel. Anderen worden liever geïnformeerd in een verhaal waarin het waarom, wanneer, wie nog meer en hoe worden toegelicht. De laatste groep besluit minder snel en zal de voorstellen liever ook met anderen overleggen. Deze communicatievoorkeuren hangen ook samen met voorkeuren die inwoners hebben over hun woning en gewenste woonomgeving.

Deze samenhangen tussen woonvoorkeuren en communicatievoorkeuren kunnen behulpzaam zijn bij het ingang zetten van het Programma Aardgasvrije Wijken. Deze verschillen in gedrag- en communicatievoorkeuren kunnen vertaald worden in leefstijlen en persona’s. DISCvision heeft de afgelopen jaren een brede ervaring opgebouwd met projecten, waarin een doelgroepgerichte communicatie met burgers, patiënten, bewoners of reizigers op basis van het DISC-8 leefstijlmodel voor Communicatie en Beleid centraal stond.

 

U kunt hier rechtstreeks naar de activiteiten van DISCvision en voorbeelden.

 

De DISC-8 leefstijlen zijn beschikbaar voor elke 6 positiepostcode postcode in Nederland (xxxxAB). Per straat kan zo het leefstijl profiel van de bewoners worden weergegeven. Op basis van grootschalig marktonderzoek, waarin de DISC leefstijlenmodule is meegenomen, zijn bestanden met leefstijl informatie ontwikkeld. Leefstijl kenmerkende patronen, zoals het aankoop- of media gedrag, zijn gecombineerd met socio-demografische variabelen doorvertaald naar de straten en wijken in Nederland. Voor gemeenten, wijken en buurten is zo een nauwkeurige beschrijving van de verschillende profielen beschikbaar. De profielen kunnen met behulp van de postcode ook aan klantbestanden worden gekoppeld. De beschikbare informatie kan met een lokale enquête, waarin de DISC-8 vraagmodule is opgenomen, worden aangevuld met leefstijl specifieke antwoorden vanuit de buurt, wijk of gemeente. Hierdoor kan uw gemeenteantwoorden krijgen op de specifieke vragen die lokaal spelen.

In samenwerking met De Verkeersonderneming in de provincie Zuid Holland is gekeken naar de mogelijkheden om het reisgedrag en de vervoermiddelenkeuzes van reizigers in de regio Rotterdam te beïnvloeden. Welke stimuli kunnen ertoe bijdragen dat de inwoners in deze regio hun daadwerkelijk andere keuzes gaan maken, als zij bijvoorbeeld naar hun werk, opleiding of sportclub reizen? En hoe kan hier dan het beste over gecommuniceerd worden? U kunt hier naar casus VERKEERSONDERNEMING.

In het grote omgevingsonderzoek Zuid Holland (DGOT) stond het leven en wonen in Zuid Holland centraal. Hoe denken de inwoners van de verschillende gemeenten over de leefbaarheid en hun directe woonomgeving? In dit grootschalige onderzoek onder ruim 50.000 inwoners is ook aandacht besteed aan thema’s als de duurzaamheid van de eigen woning, mobiliteit in de regio of de maatschappelijke en commerciële voorzieningen in een wijk of buurt. U kunt hier naar de casus DGOT.

Vertaling naar participatie en communicatie strategieën ligt in het verlengde en kan plaatsvinden in samenwerking met uw eigen ‘preferred’ PR-adviseurs en communicatiebureaus. Zo kan optimaal rekening worden gehouden met de lokale of regionale voorkeuren. De communicatie in Groningen zal, ook wanneer de leefstijlprofielen vergelijkbaar zijn, net wat anders worden gedaan dan bijvoorbeeld in Limburg. Via DISCvision kunnen ook contacten gelegd worden met bureaus die ervaring hebben met de combinatie van DISC-8 leefstijlen en doelgroepgerichte communicatie. U kunt hier naar onze partner communicatie bureau: STUDIO PIRAAT

Voor meer informatie over ons energie transitie programma kunt u contact opnemen met André Doffer of Douwe Reitsma