29 december

DISCvision gebruikt het DISC model en de DISC QuickScan om de gedrag- en communicatievoorkeuren van personen te koppelen aan hun ‘beleving’. Niet iedereen heeft bij dezelfde gebeurtenis dezelfde beleving en deze verschillen blijken, niet zo verwonderlijk, goed in verband te brengen met denkvoorkeuren van mensen. Uiteraard gebruiken niet alle opdrachtgevers het DISC model binnen hun onderneming. Eerder verwezen we al naar de site van Insights Discovery voor een vergelijking met DISC. Nu besteden we aandacht aan de relatie tussen HBDI en DISC.

HBDI (Herrmann Brain Dominance Instrument) en DISC zijn aanvullend doordat ze met een verschillende insteek zijn ontwikkeld en worden gebruikt. Op de website van HBDI wordt het verschil als volgt verwoord:

  • brain-basedassessment considers “how do I process information?” The HBDI® is a brain-based assessment.
  • Finally, a behavior-basedassessment considers “how do others perceive me?” The DiSC® or Social Styles models are examples of behavior-based assessments.

Het DISC model is op basis van ‘woorden’ en beschrijvingen een kwart slag gedraaid, waarmee slechts een indicatie van de overeenkomst wordt aangeduid. DISCvision gebruikt, conform de beschrijving door HBDI, het DISC model inderdaad om de gedrag- en communicatievoorkeuren te koppelen aan de ‘beleving’ van burgers, consumenten en professionals. Ook de bedrijven die ‘een HBDI basis’ hebben kunnen, door de verwantschap met het DISC model, de onderzoektools en -resultaten van DISCvision goed inzetten.