11 januari

De inzichten in gedrag- en communicatieprofielen van patiënten en zorgprofessionals worden onvoldoende benut in de zorgsector. Inzicht in de psychologische profielen van patiënten en zorgprofessionals helpt bij

  • het efficiënter maken van de interactie met de zorgprofessionals doordat de overdracht van informatie beter kan aansluiten bij de natuurlijke voorkeuren van de patiënt.
  • het verbeteren van de therapietrouw. Het inzicht in het DISC leefstijl profiel, niet hetzelfde als het medische begrip ‘leefstijl’, leidt tot het beter begrijpen van de barrières van de patiënt.
  • het verdelen van budgetten. De verschillende DISC leefstijlen, geen socio-demografische segmentatie, hebben verschillende zorgkosten en zorgen voor niet dezelfde druk op de zorg.
  • het rekening houden met mogelijke effecten van het cultuurverschil tussen Nederland en het land van herkomst van de patiënt.

Een beknopte blik in de wijze waarop DISCvision haar opdrachtgevers helpt om hun huidige en toekomstige uitdagingen in de zorgsector het hoofd te bieden.

DISCvision en samhealth gebruiken DISC leefstijlprofielen om meer inzicht te krijgen in de drijfveren van specialisten en patiënten in relatie tot de keuzes die zij maken in het zorgproces. Onze opdrachtgevers in het zorgdomein van onze portefeuille zijn farmaceutische ondernemingen, verzekeraars, patiëntenverenigingen en gespecialiseerde zorgleveranciers. DISCvision heeft in 2022 met haar DISC leefstijlen meegewerkt aan onderzoeken van samhealth  voor onder andere Biogen, Sandoz, Ipson, Roche, SON (Schildkliervereniging), Pierre Fabre (NL/B), Pfizer, Vifor, Amgen, Medice, UCB en MSD. Een voorbeeld van een toepassing van de inzichten van DISCvision in de private zorg is De Huidkliniek. DISCvision ondersteund De Huidkliniek bij de klant- en expansiestrategie als ook bij het selecteren van beoogde personeel. Daarnaast worden vraagstukken op het grensvlak van wonen en zorg, vanuit beide invalshoeken, met elkaar verbonden vanuit het belang van de bewoner en/of patiënt.

De DISCvision leefstijlen zijn direct te koppelen met ‘Insights  DISCovery’, omdat dat model dezelfde achtergrond heeft als het DISC model. Ook de bedrijven die het HBDI model gebruiken van Ned Herrmann kunnen goed worden bediend binnen hun eigen beschrijvingen van doelgroepen. In de onderstaande figuur is de koppeling tussen DISC leefstijlen en de persona’s van McKinsey/Across Health weergegeven.

 

De inzichten in gedrags- en communicatieprofielen zijn gebaseerd op 25 jaar ervaring in het onderzoeken van de beleving van consumenten. In de periode 2016-2022 hebben DISCvision en samhealth de DISC-leefstijlmethode toegepast in honderden kleine en grote onderzoeken. Een belangrijke onderzoekuitkomst is het feit dat de DISC drijfveren van de zorgprofessionals zich ook vertalen op het niveau van het specialisme. Verschillende gedrag- en communicatieprofielen die het gevolg zijn van de DISC profielen vertalen zich ook in de voorkeuren voor medicijnen, behandelingen en de keuze van specialisaties binnen een vakgroep. Voor de onderzoeken is het dus van belang de meningen te koppelen aan de profielen van de specialisten of de patiënten. In het panel van samhealth waren bijvoorbeeld in 2021 169 neurologen opgenomen van het totaal van 946 actieve neurologen in Nederland. De motivaties van de neurologen om de specialisatie neurologie te kiezen en de subspecialisaties worden in de onderzoekinterviews besproken

In de periode 2020 – 2022 heeft DISCvision onderzoek gedaan naar de relatie tussen DISC-leefstijlen en de cultuur van landen. Deze inzichten in de invloed van culturele verschillen in het begrijpen van consumenten geven een extra dimensie in het beoordelen van en communiceren met patiënten die afkomstig zijn uit andere culturen. Deze inzichten worden steeds belangrijker nu ruim 26,3% van de bevolking een migratie achtergrond heeft; 11,5% westers en 14,8 niet-westers (CBS dec 2022). In de onderstaande figuur zijn de culturen op het niveau van landen in het DISC leefstijlen model geplaatst. Een patiënt uit Marokko heeft vanuit zijn culturele achtergrond een veel ruimere vrijheid rondom de gemaakte ‘afspraken’ dan iemand met de Nederlandse of de Franse culturele achtergrond zal ervaren. Het kennen van de verschillen heeft een gevolg voor het handelen van specialisten en van patiënten. In verschillende onderzoeken heeft het inzicht in deze verschillen geleid tot meer inzicht in het gedrag van patiënten en konden daardoor bijvoorbeeld aanpassingen in het communicatieproces met de patiënten worden gemaakt..

In Nederland is de verdeling tussen de leefstijlen in de geografische gebieden natuurlijk niet evenwichtig. Verschillende leefstijlen hebben verschillende voorkeuren ten aanzien van wonen, woonomgeving et cetera. In de onderstaande figuur, waarin de dominante DISC leefstijl kleur op postcode 6 (Nieuwegein en Utrecht) en 4 (provincie Friesland) niveau zichtbaar is gemaakt, zijn enkele verschillen geduid.

Het verschil in de verdeling van de leefstijlen heeft gevolgen voor de ‘gemiddelde’ aard van de contacten tussen de zorgverlener en de zorgzoeker. Deze verschillen hebben grote effecten op de zorgdruk die wordt ervaren en de verdeling van de zorg over de verschillende zorgverleners. Het spreekt voor zichzelf dat hier ook budgettaire verschillen aan gekoppeld zijn. Naast het verschil tussen de leefstijlen in Nieuwegein en Utrecht is er soms ook een duidelijke relatie tussen DISC leefstijlprofiel en de kans op een aandoening. Een voorbeeld is het onderzoek onder Hart en Vaatziekte (HVZ) patiënten in Nieuwegein. De verhouding in de kans op een HVZ event van patiënten met een paarse DISC leefstijl is 9:12 ten opzichte van een Lime DISC leefstijl profiel. Ook uitkomsten ten aanzien van hoge bloeddruk, roken, overgewicht en meer psychische waarnemingen hebben sterke relatie met leefstijlen. Zie ook op deze website Zorgbeleving DISC-8 leefstijlen in de zorg

Verschillen in kosten en budgetten die ook een relatie hebben met de verschillende onderhandelingen die plaatsvinden over verdeling van de zorgkosten en fusies tussen zorgaanbieders. Deze DISC leefstijl inzichten gaan dus niet over de socio-demografische verschillen die volledig transparant bekend zijn, maar over de gedragsverschillen tussen de burgers in verschillende geografische verschillen. Gedragsverschillen die, zoals we eerder al rapporteerden over Hart en Vaatziekten in Nieuwegein, ook een relatie kunnen hebben met het voorkomen van bepaalde ziektes. Voor onze activiteit in het zorgdomein verwachten wij in 2023-2024 een verdere groei in de richting van de patiëntenorganisaties en het gebruik van leefstijlen in de samenwerking tussen zorgaanbieders.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Douwe Reitsma