05 september

Algemene populatie-inzichten per wijk zijn niet meer voldoende om samenstelling van een huisartsenpraktijk of de zorgconsumptie van haar patienten te begrijpen. Het onderzoek “Populatieanalyse voor huisartsen en zorggroepen” toont aan dat de informatievoorziening sterk aan kracht kan winnen door gebruik te maken van de DISC-leefstijl van de patiënten.  De praktijkpopulatie is ongelijk aan de wijkpopulatie (mensen verhuizen of kiezen een huisarts die bij hen past) en het maakt voor de praktijkvoering veel uit welk soort patiënten de praktijk bedient. Het blijkt dat patiënten met een lime, groene, gele en oranje leefstijl significant vaker contact hebben met de huisarts. Een praktijk met lime en groene huishoudens laat een hogere zorgvraag zien dan een praktijk met paarse leefstijlen. Gemiddeld kan worden gesteld dat ruim 3% van de patiënten verantwoordelijk is voor 20% van de totale zorgconsumptie in een jaar. Het betreft vooral chronische patiënten (85%), met meerdere co-morbiditeiten, van hogere leeftijd, meer vrouwen dan mannen, met lagere sociale klasse en een leefstijl “groen” of “lime”. Springco en Voswiz combineerden consumentendata van EDM en leefstijlgegevens van DISCvision met praktijkgegevens. Lees meer in de handout.