25 januari

Voor bedrijven en overheden neemt het belang om een grondig inzicht te hebben in wat mensen écht beweegt steeds meer toe. DISCvision wordt steeds vaker benaderd de vraag hoe het beste omgegaan kan worden met specifieke groepen mondige burgers of consumenten. Het DISC-leefstijlen model ondersteunt ondernemingen en overheden bij het krijgen van inzicht in de gedrag- en communicatieprofielen van mensen. Het sociaalpsychologische model van DISCvision geeft inzicht in wensen, behoeftes en angsten van mensen, en daarmee in de drijfveren achter het feitelijk gedrag. Het DISC-leefstijlen model onderscheidt acht typen consumenten die onderverdeeld kunnen worden in een beperkter aantal persona’s.  Allen met een telkens iets andere kijk op het leven en de maatschappij. Het aantal persona’s wordt vooral bepaald door de mate waarin er een zinvol onderscheid kan worden gemaakt tussen persona’s en de kosten van het aantal segmenten dat apart bediend gaat worden. DISCvision heeft verschillende web tools beschikbaar, waarmee de gedrag- en communicatiestijl van een consument bepaald kan worden. Op dit moment werkt DISCvision aan persona’s binnen ouderenhuisvesting, medische dienstverlening, farmaceutische bedrijven en voor diverse retail- en leisure activiteiten. . Lees meer.