02 januari

In 2024 is deltaWonen van start gegaan met de introductie van de update van hun handboek DISC leefstijlen en Portfolio-, Asset- en Propertymanagement. In het nieuwe handboek worden de leefstijlen ‘gepersonifieerd’ en kan door de lezer kennis gemaakt worden met Doris, Sylvia, Casper en Ivar. De inzet van DISC leefstijlen is bij deltaWonen gekoppeld aan één visie waarin de klant centraal staat! deltaWonen is de grootste woningcorporatie van Zwolle. deltaWonen heeft sinds 2018  ervaring opgedaan met de leefstijlen van DISCvision. Leefstijlen worden in het woondomein gebruikt om de verschillen in voorkeuren van mensen ten aanzien van wonen, woonomgeving, veiligheid, communicatie inzichtelijk te maken. In 2021 worden de DISC leefstijlen geïmplementeerd in de eerste werkprocessen van deltaWonen. In 2022 is de introductie uitgebreid naar de hele organisatie en is ook de verbinding gelegd naar de zorgbeleving. Inmiddels is door DISCvision, in samenwerking met deltaWonen en mooi vormgegeven door Beeldprikkels, ook een externe versie voor de introductie van de DISC leefstijlen ontwikkeld.

Een digitale versie van de introductie in DISC leefstijlen zoals gebruikt door deltaWonen in 2021 in Zwolle kan worden gedownload link

Inmiddels werkt DISCvision met de projectontwikkelaar ERA Contour (TBI) en de Woningcorporatie Stadlander (Bergen op Zoom) aan het introduceren van hun versie van het handboek.