24 april

Portfolio-, Asset- en Propertymanagement worden door de inzet van DISC leefstijlen voor deltaWonen gekoppeld aan één visie waarin de klant centraal staat! deltaWonen heeft sinds 2018  ervaring opgedaan met de leefstijlen van DISCvision. Leefstijlen worden in het woondomein gebruikt om de verschillen in voorkeuren van mensen ten aanzien van wonen, woonomgeving, veiligheid, communicatie inzichtelijk te maken. Inmiddels zijn alle wijken, buurten en projecten waarin deltaWonen bezit heeft bekeken. Van alle complexen van deltaWonen is de geschatte verdeling over de verschillende leefstijlen berekend. Deze kan afgezet worden ten opzichte van de buurt, wijk en Zwolle, Oldebroek, Kampen en Nederland. Er is in 2019 samen gewerkt aan inzichten voor het verder ontwikkelen van de positie van deltaWonen. Voor de Zwartewaterallee, Oosterenk en het Innovatiekwartier en de Lurelui zijn plannen beoordeeld. In het kader van de forse groeistrategie voor Zwolle zijn al deze projecten toonaangevende ontwikkelingen. In 2021 worden de DISC leefstijlen geïmplementeerd in de verschillende werkprocessen van deltaWonen. Ook zijn er persona’s voor de communicatie ontwikkeld. Het is mooi dat de samenwerking direct toepasbare producten oplevert. In de volgende ontwikkelingsfase  kan ook voor deltaWonen een koppeling gemaakt worden tussen levensfase en DISC leefstijlen. Hiermee wordt ook de verbinding gelegd naar de relatie tussen DISC leefstijlen en de zorgbeleving. De beschreven inzichten zijn en worden via dashboards inzichtelijk gemaakt. Door het implementeren van de DISC leefstijlen in verschillende bedrijfsonderdelen komt de klant echt centraal te staan. Het koppelen van de huisvestingswensen van verschillende leefstijlen in een verschillende fase van hun leven zal een volgende stap voor deltaWonen zijn. Deze stap is direct gekoppeld aan de relatie tussen leefstijlen en de zorgbeleving. Ook deltaWonen zal te maken krijgen met de effecten van de ouder wordende huurder. deltaWonen heeft de visie van ‘klant centraal’ consequent vastgehouden en beschikt nu over een kader waarmee ingespeeld kan worden op de woonbeleving van verschillende leefstijlen. Wordt vervolgd.