11 maart

De verschillen in DISC drijfveren en DISC leefstijlen, de gedrag- en communicatievoorkeuren, zijn ook zichtbaar in het zorgproces. Beroepskeuze en specialisaties hebben een relatie met het DISC-profiel. Deze DISC gerelateerde verschillen vertalen zich ook in voorkeuren voor ziekenhuizen, medicijnen, professionele contacten en het deelnemen aan professionele netwerken.   Ook de communicatie met patiënten, zenden en ontvangen, wordt hierdoor beïnvloed. Uiteraard heeft elke patiënt zijn/haar eigen DISC-profiel. Aan de hand van de inzichten van DISCvision onderzoeken wij de effecten van DISC-drijfveren en -leefstijlen op de actoren in het zorgproces.

DISCvision voert deze onderzoeken samen met samhealth uit voor diverse farmaceutische bedrijven en patiëntenverenigingen. Inmiddels heeft DISCvision bijdrages geleverd aan DISC-studies voor onder andere Novartis, Astellas, Roche, Bayer, Astra Zenica, MSD, Amgen, Pfizer, Sandoz en vele andere bedrijven en organisaties. In vele tientallen onderzoeken is onder andere aandacht besteed aan oogartsen, cardiologen, chirurgen, internisten, longspecialisten, reumatologen, dermatologen, neurologen, nefrologen, psychiaters, hematologen, huisartsen en vele specialisaties. Bij patienter is onder andere aandacht besteed aan zaken als therapietrouw, cultuurverschillen, vaccinates, religie, diabetes, kanker en psychische aandoeningen. In combinatie met onze geodatabase zijn inzichten ook vertaald naar de verdeling in adherentie gebieden van huisartsen, ziekenhuizen gemeenten. Zo is in Nieuwegein de geodatabase gekoppeld aan een onderzoek naar hart- en vaatziekten (lees meer).