26 november

DISCvision publiceert via het account van medewerkers op LinkedIn regelmatig korte reacties op het nieuws vanuit de invalshoek van de DISC leefstijlen. Deze posts worden doorgaans goed bekeken en er wordt op gereageerd. Wij hebben daarom besloten onze posts ook op onze website toe te voegen. De nieuwste post staat in deze rubriek steeds bovenaan. Deze tekst wordt niet opnieuw bewerkt.

Interview in marketinginfarma.nl

DISCvision en samhealth onderzoeken de beleving van patiënten en zorgprofessionals rondom specifieke medische klachten, het gebruik van medicijnen en hun interactie met hun leefomgeving. Het gedrag- en communicatieprofiel wordt gebruikt om het inzicht in ‘wie, waarom, wanneer welke antwoorden’ geeft te verbeteren. In een interview met marketinginfarma.nl benadruk ik het belang van de volgende onderwerpen:

  • Leefstijl is een begrip dat gebruikt wordt voor gezonde voeding en voldoende bewegen. Leefstijl is echter ook de aanduiding voor persoonlijke drijfveer en het bijbehorende gedrag- en communicatieprofiel. De communicatie voorkeur van patiënten kan worden ingezet om hun leefgedrag en compliance te verbeteren
  • Het kennen van de DISC-leefstijlen van patiënten en professionals is essentieel voor het kunnen beoordelen van de betrouwbaarheid van de onderzoeksuitkomsten.
  • Het nakomen van gemaakte afspraken heeft een relatie met de verschillen in de culturele beleving van het begrip ‘afspraak’. De niet medische informatie over de persoon verbetert het informeren van de patiënt en het verhoogt de kans op een goede therapietrouw.

Naar interview

Fascinerende inzichten over DISC, de COVID-19 crisis en (wereld)leiders…!

Wie vind je een goede leider en waarom? Een goede vraag, waar verschillende antwoorden op gegeven kunnen worden tijdens een goed gesprek aan tafel. Met DISC geven we inzicht in het gedrag van mensen over de hele wereld. Kunnen we dan vanuit DISC ook wat zeggen over de wereldleiders en hun manier van leidinggeven aan de COVID-19 crisis? En past hun manier van leiderschap dan bij de cultuur van hun land? Laten we eerst eens kijken naar de cultuur van verschillende landen. Stel je eens voor dat je een land kunt zien als een persoon… Een persoon met karakterkenmerken, gewoonten en een bepaalde manier van doen… Is het dan mogelijk om die persoon te omschrijven en van daaruit voorspellingen te doen hoe hij reageert op situaties? Dus is het voorspelbaar hoe een heel land gaat reageren op bijvoorbeeld de uitbraak van het COVID-19 virus?

Lees meer in het blog van onze partner DISC factor.

 

Town centres in the post corona era, it’s now up to the municipalities!

De rollercoaster voor de retailers en de beleggers dwingt de stedelijke gebieden fors in te zetten op transformatie. Het tipping point van acceptatie van het kopen via internet door de early majority en zelfs de laggards is door de lockdowns zeer snel gepasseerd. De snelheid doet denken aan het introduceren van de senseo; zo gebruikten we allemaal de DE koffiemachine en binnen een jaar stonden ze bij het oud vuil. Slechts 24% van de gemeenten zegt volgens het PBL op kortere termijn hun retail visie te herijken. Grote regionale logistieke distributiecentra zijn al aangevuld met last mile logistic centra in de randen van onze steden. Steeds professionelere distributie punten in buurten en wooncomplexen wordt uitgerold. Grotere centra verliezen een deel van hun aantrekkingskracht en buurtcentra krijgen een nieuwe betekenis. De identiteit en de leefstijl van de consument wordt leidend in de transformatieopgave. U kunt meer lezen in de eerste van een serie artikelen van mijn DISCvision collega’s.

 

China weet 2020 met economische groei af te sluiten

China heeft, als bron van Covid-19, de aanvankelijke bedreiging voor de economie weten om te zetten in een relatief voordeel. China blijkt er economisch beter voor te staan dan de rest van de wereld. Dat blijkt uit de update die Oxford Economics heeft uitgebracht over de economische verwachtingen voor de periode Q4 2020 tot en met 2022. De verwachtingen voor de Eurozone zijn negatief bijgesteld. Het herstel in Europa wordt aangevoerd door Duitsland, maar de zuidelijke lidstaten zullen het geruime tijd moeilijk houden. De BREXIT zal, zeker voor Nederland als hub-land binnen Europa, het herstel extra vertragen. China, gevolgd door veel landen in de Asia Pacific, hebben een op het collectief gerichte samenleving. In China is het opleggen van grote beperkingen van de persoonlijke vrijheden door de overheid normaal. Deze ontwikkelingen zijn weer van invloed op de veranderingen in de internationale verhoudingen in de komende jaren. Zie hiervoor ook de publicatie met HCSS ‘Devided we stand’.

Heeft leefstijl een relatie met besmettingscijfers?

Het corona liveblog van de NOS meldt donderdag 26-11 dat de sterfte aan corona in het zuiden van Nederland 8 keer hoger is dan in het noorden. In enkele plaatsen, Tilburg, Den Bosch, Uden, Oss en Waalwijk overleden extra veel mensen. Voor deze plaatsen is destijds een sterk verband gelegd met het carnaval. Enthousiast, Spontaan en Gezellig zijn de leefstijlen die bij carnaval horen. In het heden is een plaats als Urk nogal in het nieuws. In de figuur zijn de leefstijlen die met het DISC leefstijlen in Urk significant oververtegenwoordigd zijn. Enthousiast en Spontaan zijn, ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde, oververtegenwoordigd in Urk. Normatief toespreken of repressie uitoefenen, een typische blauwe leefstijl gedachte, helpt echt niet. De dominante leefstijlen in Urk zijn bereidwillig, maar gaan soepel met de regels om. De regels worden door deze groep beoordeeld binnen de eigen belevingswereld. Het feit dat de dominee, ‘één van ons’, ook in een media campagne meedoet is belangrijker dan wetten en verordeningen. Hoe interessant is hiermee de vraag wat het verband is tussen de leefstijlen van mensen en de besmettingscijfers …

Desinformatie en opbouwen van ‘Weerbaarheid en Herstelvermogen’

Na de desinformatie rondom BREXIT, de verkiezingen in de USA staat nu het wel of niet vaccineren tegen COVID-19 op de agenda. In ‘Zondag met Lubach’ (VPRO) werd uitgebreid aandacht besteed aan de desinformatie door ‘De andere krant’ en het magazine ‘Gezond Verstand’. Het nieuwe normaal voor de één is niet normaal voor de ander. De institutionalisering van de mening van kleine groepen doormiddel van symbolen, vlaggen en gebruik van eigen ‘nieuws’ media is een feit en verbieden helpt niet. In ‘Hybride dreigingen en Hybride Oorlog’  schrijft het The Hague Centre for Strategic Studies dat desinformatie een wapen is. Het begrip ‘veiligheid’ heeft historisch gezien een sterke relatie met fysieke bedreigingen. In het heden is er een nauwe relatie met het begrip ‘ondermijning’. In de notitie ‘Weerbaarheid en herstel’ van de Denktank Nationale Veiligheid wordt de maatschappelijke weerbaarheid gedefinieerd als: “Het vermogen van individuen, gemeenschappen of de maatschappij als geheel om zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving”. Het medische domein heeft ervaring met het verbeteren van weerbaarheid en het herstelvermogen van patiënten. Om de ondersteuning van patiënten te kunnen laden moeten de drijfveren, die gekoppeld zijn aan angst- en veiligheid gevoelens, duidelijk worden. De ene patiënt heeft bij mentale ondersteuning behoefte aan een buddy en een andere aan een coach of zelfs een gids. Het professionaliseren van het opbouwen van de weerbaarheid van de burger in alle leeftijdscategorieën tegen ongewenste informatie heeft op de lange termijn meer zin dan het continue inzetten op het verbieden van ongrijpbare en vloeibare bronnen.

Kloof tussen republikeinen en democraten in Amerika.

De tegenstelling tussen twee culturele zienswijzen wordt scherp zichtbaar in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Twee culturele denkbeelden binnen één leiderschap verkiezing voor het grootste deel van één continent. ‘De’ Amerikaanse cultuur kenmerkt zich enerzijds door een korte termijn focus, respect voor traditie en een zeer normatieve houding. De andere zijde komt meer overeen met ‘de’ Nederlandse cultuur en heeft een sterke focus op de langere termijn en is toekomstgericht. Met dit deel van de Amerikaanse cultuur komen wij in Nederland doorgaans meer in aanraking. Deze zijde kenmerkt zich ook door een sterk pragmatische houding. De relatief grote vrijheid die de Amerikaanse cultuur geeft aan hetgeen je als individu nastreeft heeft tot nu toe beide culturele uitgangspunten binnen Amerika bijeengehouden. Of deze balans intern en extern in stand blijft wordt, welke uitslag er ook is, de grote uitdaging voor de positie van Amerika. Het combineren van de inzichten in de culturele verschillen tussen landen met de psychologische verschillen tussen mensen met behulp van het psychologische DISC model is beschreven in de HCSS/DISCvision publicatie “Divided We Stand? Towards Post-Corona Leadership”.

Leefstijlen van culturen verschillen ook.

In het NRC artikel ‘In de Randstad liggen corona-IC’s vol migranten’ (31-10) wordt ingegaan op het feit dat er relatief veel migranten op de IC’s liggen. De Turkse en Marokkaanse familiecultuur leidt tot snellere besmettingen zo wordt beschreven. De wijze waarop omgegaan wordt met Corona en ‘het afwegen van risico’s in het leven’ kent culturele verschillen. Het is niet de vraag of de voorlichting de mensen in andere culturen wel bereikt. De vraag is hoe binnen de setting van de andere culturen het effect dat beoogd wordt kan worden gerealiseerd. DISC en Insights zijn psychologische modellen die de drijfveren van mensen en verschillen tussen culturen in kaart brengen. Een Corona IC kent een zeer daadkrachtige en zakelijke aanpak hetgeen met een krachtig D profiel kunnen typeren. De grote afstand met patiënten uit de genoemde culturen is duidelijk. Deze effecten van culturele verschillen zie je bij woningcorporaties, de therapietrouw van patiënten en in het doen met zaken met andere culturen. Cultuurverschillen die we als Nederlandse cultuur overigens ook ervaren als ‘wij’ kijken hoe andere landen in Europa met de Corona crisis omgaan. De andere cultuur veranderen is geen optie. De enige weg waarmee succes geboekt kan worden is ook te denken vanuit de gebruiken van andere culturen.

Covid-19 maatregelen in Europa zijn cultuur specifiek

Het verschil tussen de maatregelen van Europese regeringen op Covid-19 roept vragen op. De verschillen in de reactie op de maatregelen door de desbetreffende bevolking is nog moeilijker uit te leggen. In Jinek (20-10) wijst Frenk van Harreveld (UVA) op de verschillen tussen culturen in het accepteren van de aanwijzingen door de diverse regeringen. Het verschil in macht die door een bevolking toegekend wordt aan de verschillende overheden is belangrijk. Het verschil tussen het voorrang geven aan de eigen IK of het enigszins voorrang geven aan een WIJ gevoel is minstens zo belangrijk. De Nederlandse culturele gewoonte geeft voorrang aan de eigen IK. In combinatie met de wisselende standpunten van deskundigen en een optioneel overkomend overheidsbeleid levert dit een perfecte basis voor onduidelijkheid. De uitslag van de oproep van onze regering is: ‘we passen ons mogelijk aan als de situatie daarom vraagt’.

Vaccineren is geen vanzelfsprekendheid.

Wel of niet laten vaccineren? DISC leefstijlprofielen geven inzicht in het gedrag wat per persoon kan worden verwacht en welke communicatie daar bij past. Een primair D-profiel bepaalt zelf de nut en noodzaak. Het oordeel nuttig is aan de orde als het veilig is en het bijdraagt aan het gewoon door kunnen werken en leven. Een D-profiel beoordeelt het RIVM als betrouwbaar. Een C-profiel, evenals de D een zeer zakelijk profiel, kijkt alle bekende feiten ook nog even zelf na. Bij twijfel is het gevolg: even wachten! Het S-profiel streeft, evenals het C-profiel, naar veiligheid. Voor een S-profiel leveren niet de onderzoekrapporten het vertrouwen, maar de mening van de deskundigen. De C-profielen zijn deze, prettig met elkaar over hun eigen mening discussiërende, deskundigen. Discussie betekent: wachten! De meningen in de eigen leefwereld, met zelfbenoemde deskundigen, bepaalt wat er gaat gebeuren. Een I-profiel maakt een afweging tussen hetgeen de omgeving zegt en de impact op het dagelijks leven. Er wordt gevaccineerd als een I-profiel met de vaccinatie lekker vrij en onbeperkt verder kan leven. Kortom: wel of niet vaccineren hangt ook samen met een effectief op DISC-leefstijlen gerichte informatie verstrekking en zo weinig mogelijk elkaar tegensprekende deskundigen.

De leefstijlen van de verschillende veiligheidsregio’s zijn niet gelijk; er is geen one size fits all.

Minister-president Rutte geeft in de persconferentie van 6 augustus aan dat: “… de basis is dat we lokaal en regionaal maatregelen treffen gericht op de situatie ter plekke. … In deze aanpak hebben burgemeesters en voorzitters van Veiligheidsregio’s een cruciale rol. … waar nodig schalen we op naar maatregelen met een landelijk karakter … “. Er komen twee issues naar voren vanuit de psychologische gedrag- en communicatie profielen van mensen. De eerste is het verschil in profiel tussen bestuurders in verschillende regio’s. Verschillen die een directe relatie hebben met het taxeren van veiligheid, risico’s en proportionele maatregelen. Het tweede is dat ‘de’ burger niet bestaat. Er bestaan grote regionale verschillen in de samenstelling van de bevolking. Omdat er geen landelijke maatregelen zijn wordt dit overgelaten aan 25 verschillende bestuurders in de Veiligheidsregio’s. Deze hebben allemaal te maken met een ander profiel van de burgers in hun regio. Dit alles leidt tot verwarring en inconsistentie van beleid tussen Veiligheidsregio’s. De uitweg uit dit dilemma is dat eerst de normen landelijk worden vastgesteld en vervolgens het inzetten en de communicatie afgestemd wordt op verschillen in leefstijl tussen de inwoners in deze 25 Veiligheidsregio’s.

Hoe leiden we 17 miljoen virologen op?

Interessant om Ab Osterhaus gisteren (31-7) fanatiek te zien worden in Op1. Je expertise zal toch niet door Nadia Moussaid in twijfel worden getrokken dat Diederik Gommers volgens haar wat anders zegt. Laat de Virologen en de Epidemiologen bepalen wat de feiten en risico’s zijn ten aanzien van het virus en de verspreiding ervan en de Intensive Care specialisten wat zij doen met de gevolgen. Zie hier een psychologisch DISC C-virologenprofiel versus de DISC D- Intensive Care profiel.
De lockdown is door de Nederlandse samenleving, tegen de houding van het hebben van vrijheden en het accepteren van risico’s in, op basis van feiten geaccepteerd. Deze noodzaak is rondom mondkapjes niet evident en de deskundigen zijn het niet met elkaar eens. Voor het nemen van een collectieve maatregel om mondkapjes te dragen is, bij het ontbreken van een wetenschappelijk onderbouwde grondslag, voor geen enkel DISC profiel draagvlak te organiseren. Ook de 1 ½ meter handhaven en het testen van de vakantiegangers uit risicogebieden gaan ten onder in de spanning tussen nagestreefde vrijheden van mensen enerzijds en de handhaafbaarheid van dwangmaatregelen anderzijds. De gevolgen liggen achter de horizon van het dagelijks leven dat geleefd en beleefd moet worden.

DISC-leefstijl en de kans op cardio problemen.

Mensen met een D en C DISC-profiel hebben een substantieel lagere kans op een hartfalen-event (HVZ) dan mensen met een S en I profiel. Het verschil tussen deze DISC- leefstijlen kan oplopen van 1:12 naar 1:9 (zie cirkeldiagram)). Het DISC-model, gebruikt voor het inschatten van de gedrag- en communicatieprofielen van sollicitanten, heeft ook een relatie met medische leefstijl verschillen tussen patiënten. Zo stoppen de D en I profielen na een HVZ-event aanzienlijk minder vaak met roken dan de andere DISC-profielen. Ook zijn er duidelijke gender verschillen. Vrouwen stoppen na een HVZ-event veel minder vaak met roken dan mannen. Het D-profiel gaat bij mannen weer vaker samen met obesitas. Deze en meer observaties zijn gedaan bij het analyseren van de patiëntenpopulatie van de huisartsen van het EMC Nieuwegein en het Gezondheidscentrum Roerdomp in Nieuwegein met behulp van DISC-leefstijl profielen.