20 april

Deze boodschap hebben we de laatste maanden regelmatig gehoord als het om het opvolgen van de corona regels ging. Is er een relatie tussen de DISC leefstijlen en de Covid-19 besmettingen in Nederland? Tijd dus om een analyse te maken van de corona cijfers van het RIVM[1], en de DISC leefstijlen database met gegevens van alle Nederlanders per woonplaats. De resultaten laten een duidelijke relatie tussen de DISC leefstijl en het aantal besmettingen zien. Zo blijken burgers in Nederland met een Aqua, Blauw, Paars of Rood leefstijlprofiel beduidend minder vaak een Covid besmetting te hebben opgelopen dan burgers met een Oranje, Geel, Lime of Groen leefstijl profiel.

En ook als we naar de laatste 9 weken kijken  –  de periode waarin de besmettingen weer opliepen en de slogan de rek is er uit steeds vaker te horen was- zien we dat vooral de groepen aan de rechterkant van het DISC model  relatief vaker een besmetting hebben opgelopen. Hier blijkt een duidelijke relatie met de DISC leefstijlen. Voor mensen aan de rechterkant van het DISC model zijn sociale  contacten met familie, vrienden en buurtgenoten erg van belang. Dat laten zij zich niet gauw afnemen. Deze groepen zijn ook minder strikt in het opvolgen van regels en adviezen. Daar geven zij ook regelmatig  een eigen en vaak ruimere interpretatie aan. Tegenover deze “rekkelijken” staan de “preciezen” aan de linkerkant van het DISC model. Zij hebben een meer taakgericht en pragmatische houding. Voor hen is het volgen van procedures en afspraken minder een issue, als de regels maar duidelijk zijn en voor iedereen gelden! Deze leefstijlgroepen zijn ook “risico bewust”. Eerst denken, dan doen! Daardoor kunnen zij ook meer discipline opbrengen als dit bijvoorbeeld voor hun eigen gezondheid van belang is.

De verschillen op lokaal niveau zijn goed zichtbaar. In gemeenten met een grote groep inwoners met een Oranje, Geel, Lime of Groen leefstijlprofiel ligt het aantal besmettingen per 1000 inwoners beduidend hoger, dan in gemeenten waar de leefstijlen Aqua, Blauw Paars en Rood sterker naar voren komen. De laatste 9 weken in deze analyse laat vooral zien, dat het voor mensen met een Oranje, Geel, Lime of Groen leefstijlprofiel steeds moeilijker wordt om aan alle coronaregels die op dit moment gelden te voldoen. Het wijkt sterk af van hun manier van leven en de interactie met anderen die daarbij horen.
Daarmee lijkt het voor gemeenten die veel inwoners met deze vier leefstijlprofielen hebben raadzamer om de wens naar meer sociale contacten op een goede manier te organiseren. Het openen van de terrassen kan daar goed aan bijdragen en voorkomen dat deze groepen andere plekken opzoeken, zoals parken of recreatiegebieden.

[1] Voor de analyses is gebruik gemaakt van database met aantallen corona besmettingen per gemeente in de periode van 2 maart 2020 tot en met 18 april 2021. In totaal 1.403.833 waarnemingen