03 maart

The Hague Centre for Strategic Studies and DISCvision Behavioural Economics jointly address this question in a short essay (2020). The context of the article is the fact that the Covid-19 virus provides the world with a global challenge that can only be tackled by the combined effort of nations worldwide. Met onderstaand een naschrift van DISCvision richting een bredere toepassing van het in ‘divided we stand’ verwoorde gedachtegoed.

The starting point of our analysis is two observations. The first is that the world order that regulates international relations is largely the result of the interaction between major nations with a predominantly liberal culture on one side, and major nations with a more state controlled culture on the other. The second observation is that in times of existential crisis, nations tend to rally behind their leaders. During a crisis, more so than under normal circumstances, individual leaders may decide the course of an entire nation.

We address this question by looking at the cultural differences between nations, the need for collaboration and the different leadership styles from our current leaders. We propose some scenarios that may arise in the aftermath of the Corona crisis – based on the national interaction between culture and specific leadership styles. Multilateral cooperation is required to best deal with the Corona crisis and its aftermath. This is especially prescient as experts warn pandemics are here to stay. However, the International relations are increasingly approached as a zero-sum game in which one’s gain is the other’s loss. How will his tension play out during the next global crises?

Of course we, start with the widely known World Value Survey.

Our approach here is to explain and, up to a point, predict their behaviour by combining three angles. The first and leading approach models individual leadership styles. The personal leadership styles are expressed using the DISC model of William Moulton Marston, which describes the preferred behavioural and communication style of an individual.

The second describes the cultural context in which the leaders operate. The differences between cultures are explained using the Culture’s Consequences model of Geert Hofstede.  Both models are used throughout the world.

The essay is structured as follows:

  1. Theoretical background: leadership in a cultural framework. We first explain our approach and the models used, which combine individual leadership styles and the cultural context in which the leaders operate.
  2. Post-Corona scenarios. In four different scenarios we outline the possible directions the world order may take in the post-Corona era and combine them with the expected behaviour of world leaders in these scenarios.
  3. How world leaders ‘score’ for collective leadership. In this chapter, we describe the importance of a collaborative leadership style for dealing with global challenges. What are the main characteristics of this collaborative style and what can be said about ‘national’ cultures and world leaders in this respect?
  4. Some final observations to wrap things up.

Download the full report

Naschrift maart 2022 DISCvision

Is het vertrek van Coca-Cola uit Rusland symbolisch voor het terugkeren van Rusland in de orde van ‘Culture Consequences’ van Professor Hofstede? Nadat Putin het werken van Westerse ‘hulporganisaties’ (NGO’s) vrijwel onmogelijk heeft gemaakt trekt het bedrijfsleven zich als gevolg van de oorlog in de Oekraïne al dan niet vrijwillig terug. Rusland wordt, net als Iran  door de Iraanse Revolutie en China met het Tiananmen plein, weer Russisch. Het boek ‘Culture Consequences’ van professor Hofstede geeft inzicht in het verschil tussen culturen. De psychologische verschillen tussen de gedrag- en communicatie patronen van mensen en tussen culturen levert, in combinatie met Hofstede en de World Value Map, een aanvullende invalshoek om leiders en de krachten binnen de cultuur van landen te beoordelen. De herverdeling van individuen met verschillende leefstijlen binnen landen wordt vaak onderbelicht als de drijfveren van een cultuur worden besproken.  Brexit (UK), Trump (USA), Erdogan (Turkije) en eerder Reza (Perzië) zijn voorbeelden waar de inschattingen vooraf verschillen met de feiten na verkiezingen of revoluties.  Het verschil tussen de voorkeuren van de rijke stedelijke gebieden werden overschat en die van de landelijke en/of economisch achtergebleven gebieden zijn onderbelicht gebleven. De kracht van de leider maakt het mogelijk deze onderliggende culturele krachten aan het daglicht te brengen en te gebruiken of misbruiken. Manfred Kets de Vries haalt in zijn recentste boek ‘Leading Wisely’ een uitspraak van Bertrand Russell aan; “The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people are so full of doubts”. In ‘Divided We Stand’ is de Corona de aanleiding, maar de technische basis is ook bruikbaar voor een reflectie op de Oekraïne crisis. Het culturele vertrekpunt van de lezer van de uitspraak van Russell maakt nog al uit voor de beleving van de inhoud.

Douwe Reitsma