11 april

Het afgelopen jaar hebben DISCvision en Locatus succesvol samengewerkt om de DISC leefstijlprofielen van de door Locatus gedefinieerde verzorgingsgebieden ook door te leveren aan een deel van hun opdrachtgevers. Elk winkelgebied is immers weer anders, net als de consumenten die in het verzorgingsgebied wonen. Maar hoe is de match tussen winkelaanbod en consument? Locatus en DISCvision sloegen de handen ineen om hier goed inzicht in te geven. Locatus heeft van elk winkelgebied het winkelaanbod en de bijbehorende verzorgingsgebieden in kaart. Maar welk type consument woont daar nu? En passen die bij de winkels? Of andersom: passen de winkels bij de consument?

Het resultaat is een leefstijlprofilering van de consumenten in meer dan 2000 winkelgebieden voor dagelijkse producten in Nederland en ruim 800 winkelgebieden voor niet dagelijkse producten.

Door de levensstijlprofielen van DISCvision aan de verzorgingsgebieden van Locatus te koppelen gaat een nieuwe wereld open. Anonieme cijfers krijgen een menselijk gezicht.

[ De leaflet met meer informatie kunt u hier downloaden ]

Deze inzichten zijn toegevoegd aan de Locatus tool

Verzorgingsgebieden Verkenner

Maar wíe wonen er in dit verzorgingsgebied?

  • Deze gegevens geven een uniek inzicht in de verschillen per winkelgebied: Welke klantgroepen zien we veel méér, of juist minder terug in een winkelgebied?
  • En welke winkelformules passen het beste bij de klanttypen uit een verzorgingsgebied?

Voor winkeleigenaren, vastgoed beheerders en gemeenten is hiermee een nieuw instrument beschikbaar om winkelgebieden echt onderscheidend te positioneren en de communicatie optimaal af te stemmen op de doelgroepen in het verzorgingsgebied.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u bij DISCvision contact opnemen met André Doffer.