07 januari

Bij DISCvision doen we marktonderzoek naar de voorkeuren en het gedrag van mensen. Wij gebruiken voor ons onderzoek het psychologische onderzoek model DISC (Marston). Ons onderzoek start bij het inzicht in de drijfveren van mensen; waarom doen mensen wat ze doen? Ons inzicht start niet bij het analyseren van de beslissingen die een consument of burger in het verleden heeft genomen op basis van het analyseren van de vele databanken. Wij proberen eerst inzicht te krijgen in de psychologische kenmerken van de consument en de burger en gaan vanaf daar verder met het verzamelen en interpreteren van data. De drijfveren van de consument liggen ten grondslag aan alle onderzoeken die wij uitvoeren.

Voor marktonderzoek, waarin de gevolgen van culturele verschillen een rol kunnen spelen, is het noodzakelijk ook inzicht te hebben in culturele verschillen. In de samenleving in Nederland, waar wij ons onderzoek op richten, heeft in 2020 bijna 25% een migratieachtergrond. Hiervan is 11% Westers en 14% niet Westers. In de vier grootste steden heeft zelfs meer dan 50% een migratieachtergrond. Hofstede zocht naar de collectieve programmering van de leden van een groep die hun onderscheidt van een andere groep. Het resultaat van al zijn onderzoekingen is door hem beschreven in ‘Culture’s Consequences’.

Het DISC model van Marston en de cultuur inzichten van Hofstede worden in de hele wereld toegepast. De World Value Survey (Inglehart)  is één van de leidende geopolitieke modellen waarmee cultuurverschillen worden onderzocht. Deze onderzoeken wordt sinds 1981 permanent uitgevoerd en leiden elke 5 jaar tot een update. De 120 landen waarover inmiddels redelijk uniforme data zijn verzameld kunnen in cultuurclusters worden samengebracht. Deze clusters blijken al 30 jaar stabiel. De WVS culture map en de inzichten van Hofstede sluiten bij elkaar aan.

Hofstede geeft aan dat ‘cultuur is voor een collectief wat persoonlijkheid is voor een individu’. Een cultuur mag, op basis van de waarnemingen van Hofstede, worden benaderd als zijnde een persoon. In het voorliggende document nemen wij u daarom mee in het verbinden van het individuele DISC profiel en de DISC-leefstijlen met de Culture’s Consequences- en WVS constructen. De ontwikkelingen die de WVS ziet voor Nederland zien wij ook in de de DISC leefstijl databank.

Ons doel is een verbindend construct te beschrijven waarmee de invloed van culturele verschillen kan worden toegelicht en bij kan dragen aan het beoordelen van onze onderzoeksresultaten. Wij geven enkele toepassingen van de onderzoeksresultaten op terreinen van de geopolitiek, medisch, arbeidsmigratie en wonen en woonomgeving gebaseerd op onze dagelijkse praktijk. Culturele verschillen en het DISC model

 

Douwe Reitsma