16 november

In samenwerking met de werkorganisatie Druten – Wijchen heeft DISCvision gekeken naar het wonen en leven in Wijchen Zuid. Een wijk met 15 verschillende buurten die elk hun eigen dynamiek hebben. Centraal stond de vraag: “En wat is er nodig om van Wijchen-Zuid ook de komende dertig jaar een aantrekkelijke leefomgeving te maken? ” Een enquête, waaraan 800 van de 3.300 huishoudens in Wijchen Zuid hebben meegedaan, vormde een robuuste basis om inzicht te krijgen in de wensen en ideeën van de inwoners. Over winkelcentrum Zuiderpoort, het wijkcentrum en de maatschappelijke voorzieningen voor jong en oud.

Met een gemiddeld rapportcijfer 7,9 tonen de inwoners van Wijchen Zuid zich in het algemeen tevreden over hun huidige woonplek en woonomgeving. Het DISC leefstijlen model geeft een verdere verdieping aan deze resultaten. Welke wensen hebben de verschillende inwonersgroepen, en hoe zorgen we ervoor dat de tevredenheid ook in de komende jaren op dit niveau blijven? “De uitkomsten over die leefstijlen zijn heel waardevol en vormen een solide basis voor het maken van verdere plannen,” aldus wethouder Gerrits in een persbericht van de gemeente Wijchen.

De leefstijlkaart van Wijchen Zuid laat goed zien welke verschillen er zijn tussen de buurten.
Met de ingetogen Aqua, Groene en Blauwe leefstijlen van de inwoners in het noordwestelijk deel, tot de levendige leefstijlgroepen Rood, Geel en Oranje in het midden en oostelijk deel van Wijchen Zuid.

Voor meer informatie over de aanpak van dit project kunt u contact opnemen met André Doffer van DISCvision.