18 december

In navolging van de woningcorporatie deltaWonen (Zwolle) en de projectontwikkelaar ERA Contour gaat de woningcorporatie Stadlander de DISC leefstijlen implementeren. Ook Stadlander, verantwoordelijk voor 15.000 woningen,  krijgt een eigen ‘Handboek DISC leefstijlen’ (https://www.discvision.nl/news/leefstijlen-plaatsen-klant-centraal/).   De DISC leefstijlen maken de ontwikkelingen in de samenleving zichtbaar en kunnen deze vertalen naar de woning, de woonwensen, de woonomgeving en thema’s als veiligheid, duurzaamheid en bijvoorbeeld mobiliteit. De databank van Stadlander wordt verrijkt met de DISC leefstijlprofielen op postcode 6 niveau, zodat er door Stadlander een direct verband kan worden gelegd tussen de DISC leefstijl data en de eigen databestanden. Met ERA Contour werkt DISCvision in Bergen op Zoom in 2021 en 2022, onder andere voor Stadlander, al aan de mooie projecten aan het Scheldebalkon.

Bent u ook geïnteresseerd in meer inzicht in mogelijkheden van de DISC leefstijlen en om de databestanden van uw eigen woningcorporatie te verrijken met de DISC leefstijlen dan kunt u met ons contact opnemen.

Voor meer informatie kunt u mailen of bellen met Douwe Reitsma.

douwe.reitsma@discvision.nl

tel 0651207194