07 januari

In de USA is in 2019 onderzoek gedaan naar de relatie tussen de DISC gedrag- en communicatieprofielen van Verpleegkundig Managers en het effectief leiden van medische teams[1].  Onderzoeken geven aan dat gedrag vaker belangrijker is dan persoonlijkheid[2]. Het benutten en waarderen van deze stijlverschillen vergroot de tevredenheid en het werkplezier van het verplegend personeel[3]. Voor de wetenschappelijke betrouwbaarheid van het DISC model wordt onder andere verwezen naar een validatie studie[4], een studie naar succesvol leiderschap van ziekenhuizen[5] en een onderzoek naar stijlverschillen voor het selecteren van chirurgen[6]. Voor het operationaliseren van het onderzoek onder 3396 leidinggevend verplegend personeel was de laagdrempeligheid van het DISC onderzoek van groot belang. Het onderzoek heeft enkele jaren in beslag genomen en het onderzoek is over de hele USA verspreid uitgevoerd.

Van de leidinggevende verpleegkundigen in de opleiding heeft 73% een taakgericht dominant C of D profiel en 27% een dominant I of S profiel. Het snel nemen van beslissingen en het gelijktijdig controleren van de accuratesse is een vaardigheid die hoort bij de combinatie van de C en D profielen. Als de nadruk ligt op het bevorderen van de samenwerking in interdisciplinaire teams zijn I en S vaardigheden erg behulpzaam voor de positieve spirit, aldus de uitkomsten van het onderzoek.

Deze bevindingen sluiten aan bij onderzoeken in Nederland van samhealth/DISCvision. Alhoewel de inhoudelijke taken die aan de Verpleegkundig Manager in de USA en de Verpleegkundig Manager in Nederland kunnen verschillen is de essentie van het succesvolle DISC leefstijlprofiel overeenkomstig. De Verpleegkundig Managers en de Verpleegkundig Specialisten hebben vaker een sterkere D,DC en DI in hun DISC leefstijlprofiel. Een profiel wat ook vaker gevonden wordt bij de Intensive Care Verpleegkundigen. Andere, meer aan specifieke medische specialismen gekoppelde, verpleegkundigen hebben vaker een sterkere S in hun DISC leefstijl profiel. Verpleegkundigen zijn vaker mensgericht en introverter volgens hun DISC leefstijl beschrijving en houden extra rekening met de persoon van de patient, de omgeving en de persoonlijke beperkingen in het dagelijks leven.

DISCvision voert samen met samhealth DISC onderzoek in de medische sector uit. De DISC en DISC leefstijl profielen van de respondenten geven een dieper inzicht in de drijfveren en belemmeringen van de respondenten. Deze onderzoeken worden zowel voor de professionele zijde als de belangenverenigingen uitgevoerd. DISCvision ondersteunt door het maken van DISC profielen haar opdrachtgevers ook bij werving- en selectie van personeel en bij het beoordelen van de samenstelling van teams. Voor DISCvision is het hierbij van belang dat zij zowel de klant als het domein waarin deze actief is goed kennen. Lees meer over de toepassing van DISC leefstijlen in onze brochure.

[1] Timothy J. Keogh, Jennifer C. Robinson & J. Michael Parnell (2019) Assessing

Behavioral Styles Among Nurse Managers: Implications for Leading Effective Teams, Hospital

Topics, 97:1, 32-38, DOI: 10.1080/00185868.2018.1563460

[2] Kouzes, J. M., and B. Z. Posner. 2007. The leadership challenge. 4th ed. San Francisco, CA: Jossey-Bass. P.15

[3] Feather, R. A., P. Ebright, and T. Bakas. 2015. Nurse manager behaviors that RNs perceive to affect their job satisfaction. Nurs. Forum 50 (2):125–136. doi:10.1111/nuf.12086

[4] DiSC Classic validation report. 2008.

[5] Fuqua, R. M., and J. Bryan. 2017. The psychology of leadership selection: DiSC results and leadership success in health care. Adv. Social Sci. Res. J. 4 (10):97–102.

[6] Bell, R. M., S. A. Fann, J. E. Morrison, and J. R. Lisk. 2011. Determining personal talents and behavioral styles of applicants to surgical training: A new look at an old problem, Part I. J. Surg. Educ. 69 (1):534–541. doi: 10.1016.j.jsurg.2011.15.016.