17 januari

Het is niet verwonderlijk dat DISCvision met regelmaat gevraagd wordt naar het verschil tussen DISC en Insights DISCovery; de modellen lijken immers sprekend op elkaar. DISC een kwart slag naar rechts is Insights en visa versa. Beide modellen worden in onze klantenkring gebruikt voor het selecteren van nieuw personeel en voor het communicatietrainingen. Het inzetten van beide modellen is gericht op het beter leren kennen van je eigen gedrag- en communicatievoorkeuren en die van de ander. Insights DISCovery geeft op hun website aan dat, als bedrijven al werken met het DISC model, men Insights Discovery als een aanvulling kan gebruiken en visa versa.

web2DISCvision is gericht op de insights in de relaties tussen het profiel en de keuzen die mensen in hun rol als consument, patiënt, burger et cetera maken. DISCvision heeft de DISC-leefstijl module ontwikkeld. Deze onderzoeksmodule sluit goed aan bij zowel het DISC model als bij de snelheid en privacy die in het marktonderzoek gevraagd wordt. Het model kan uiteraard ook gebruikt worden tegen de achtergrond van Insights Discovery. Wij zijn voorstander van het centraal stellen van het, wetenschappelijk gevalideerde psychologische, profiel van de mens als vertrekpunt in welk marktonderzoek model dan ook.

Verschillende opdrachtgevers gebruiken de DISC leefstijlen van DISCvision om in een plan, voor bijvoorbeeld een vastgoedproject of een medisch traject richting patiënten, de doelgroep voor het project te koppelen aan de profielen van het team medewerkers dat wordt ingezet om het project te realiseren. In de  figuur is een voorbeeld gegeven van een dergelijke koppeling.

Soms wordt gevraagd naar de relatie tussen DISC en Mentality model van Motivaction. Het DISC leefstijlen model is afgeleid van het DISC model, maar niet het zelfde model! Het Mentality model van Motivaction is evenals het DISC leefstijlen model van DISCvision een marktonderzoek model. Beide modellen maken gebruik van grootschalig verzamelde onderzoeksgegevens. Voor de koppeling tussen DISC leefstijlen en het DISC model is het van belang dat het DISC model zich richt op de ‘Emotions of Normal People’. Het DISC model richt zich niet op het meten van de medische aspecten van het bewust zijn van een persoon, maar op de reactie op de impulsen die mensen geven en ontvangen in de interactie met andere mensen. DISCvision heeft een onderzoekstool vervaardigd die de gedragsvoorkeuren koppelt aan keuzes in het dagelijks leven. Op deze website zijn enkele voorbeelden van onderzoeksresultaten te vinden.

 

Lees meer.