15 juli

Deze vraag staat centraal in de studie “woonprofielen voor senioren” van Platform 31. Op basis van De Grote OmgevingsTest (DGOT), waaraan ruim 50.000 inwoners in Zuid Holland hebben meegedaan, is door Springco Urban Analytics een analyse gemaakt van dit vraagstuk. De woonwensen van ouderen zijn in het rapport ook vanuit het DISC-leefstijlen perspectief beschreven, waarmee de aansluiting van de woonwensen op behoeften als privacy en rust, levendigheid en dynamiek, of juist geborgenheid en zorg in beeld kunnen worden gebracht. download rapport