28 november

In de nieuwste aanvulling op de studie “woonprofielen voor senioren” van Platform 31  worden dertig portretten van recent gerealiseerde wooninitiatieven uit het kennisprogramma Woonvarianten senioren van Platform31 aan de aan de tien beschreven woonprofielen van senioren gekoppeld. De woonwensen van ouderen zijn ook vanuit het DISC-leefstijlen perspectief beschreven, waarmee de aansluiting van de woonwensen op behoeften als privacy en rust, levendigheid en dynamiek, of juist geborgenheid en zorg in beeld zijn gebracht. Dit levert een ordening op van een meer ‘vraaggerichte kijk’ vanuit senioren, maar ook als toets voor de tien profielen zelf – zijn ze terug te zien in de praktijk en wat is het dan concreet. Sommige van de voorbeelden zijn duidelijk in een van de profielen met de achterliggende leefstijl te plaatsen, maar bij anderen zijn ze meer hybride te interpreteren. Het woonconcept heeft dan elementen van een of twee andere woonprofielen. De recent geportretteerde woonconcepten laten zien wat gewenste voorbeelden zijn die we onder beleidswoorden als geclusterde woonvormen, seniorwoningen, levensloop geschikt of ‘het wonen met een plus’ moeten verstaan. Met deze slag hopen wij beleidsstrategen een breder en onderbouwd perspectief te bieden op de wensen en behoefte van de seniore doelgroepen die ook mooi willen wonen. De basis rapportage “woonprofielen voor senioren” is gemaakt op basis van De Grote Woontest (DGOT), waaraan ruim 50.000 inwoners in Zuid Holland hebben meegedaan en is door Springco Urban Analytics een analyse gemaakt.  download rapport.