27 augustus

Op gedrag- en communicatievoorkeuren gebaseerd marktonderzoek vormt de kern van de werkzaamheden van DISCvision. Minder bekend zijn de DISC-(management) trainingen die DISCvision geeft. In deze trainingen staan de professionals, het managementteam en de salesorganisatie zelf centraal. De kennis van de klant, consument en burger begint bij een goede kennis van je eigen DISC-profiel en de profielen van het team waarmee je werkt.

DISCvision verbindt de kennis over je eigen DISC-profiel met die van het team en met die van de klant. DISC wordt hierdoor een metataal die zowel intern als extern soepel kan worden gebruikt. Gedrag- en communicatieprofielen gaan zo echt leven. De trainingen worden bijvoorbeeld gegeven aan maatschappen in ziekenhuizen, belangenverenigingen en retailers. Soms begint een klant bij de DISC-trainingen, terwijl anderen eerst DISC-insight in de praktijk verkennen.

De trainingen zijn opgebouwd volgens het onderstaande schema. Vanuit dit schema wordt de training uitgewerkt in de richting van een specifiek thema: werving nieuwe medewerkers, onderhandelen, beter samenwerken en de koppeling met de klant van de opdrachtgever. Uw vraag bepaalt de uitwerking! Soms wordt er samengewerkt met een sectorspecialist of een transformatiespecialist. Op deze wijze kan de basis die in de training wordt gelegd ook in de onderneming van de opdrachtgever worden geimplementeerd.

In de trainingen worden in ieder geval de volgende stappen doorlopen:

  • We vragen ten aanzien van het doel van de training ‘ wat gaat goed en kan beter?’
  • We gebruiken het ‘Johari venster’ om de bewustwording van ‘wat zie ik niet’ te verbeteren.
  • Vervolgens wordt het DISC gedrag- en communicatiemodel interactief uitgelegd.
  • Het uitdelen van de profielen van de deelnemers is een eerste hoogtepunt.
  • Deze profielen worden gezamenlijk besproken en door de trainer toegelicht. Je leert je collega’s opnieuw kennen.
  • Vervolgens wordt de training verder gericht op het vraagstuk van de opdrachtgever.

Meer dan één miljoen mensen over de hele wereld nemen jaarlijks deel aan DISC onderzoeken. In de zorgsector wordt gewerkt voor ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven en branche organisaties. Recent hebben wij een training verzorgd voor de NVvP; de belangenvereniging voor ‘De podotherapeut, de professioneel leider in de voetengezondheidszorg’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Douwe Reitsma (06 51207194) van DISCvision