15 oktober

Waarom …?

  • …hebben sommige docenten een weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken?
  • …wordt de ene leerling overtuigd door feiten en argumenten terwijl de ander vooral luistert naar wat zijn/haar gevoel hun ingeeft?
  • …lijken sommige docenten van nature strakker in hun regels en anderen juist erg soepel overkomen?
  • …heeft de ene docent geen probleem met de chemie van een bepaalde klas en de ander juist een groot probleem?

Het gaat niet om goed, fout, beter of minder goed! Het gaat om het herkennen van de achtergronden van deze verschillen? Eén van de verklaringen voor verschillen ligt in de communicatievoorkeuren van individuen. Elk mens is uniek en heeft zijn eigen communicatievoorkeuren. Voorkeuren die er voor zorgen dat je met de ene persoon beter kunt communiceren dan met de andere. Verschillen die zichtbaar zijn tussen docenten, leerlingen en ouders. Als we de oorzaak van de verschillen kennen zouden we daar dan rekening mee kunnen houden? En als je er rekening mee kan houden; worden de resultaten dan ook beter? De rode docent (D) als voorbeeld.

  • De rode docent wil de leiding nemen, is onafhankelijk, is niet afgeleid door details en komt snel tot de kern. Gelijktijdig heeft de rode docent minder oog voor detail, informeert zichzelf mogelijk onvoldoende bij collega’s en zal minder aandacht besteden aan het informeren van andere belanghebbenden.
  • Hak op de tak gesprekken leiden tot irritatie van de rode docent. Ook het benadrukken van problemen leidt tot het afhaken van de interesse en betrokkenheid van een rode docent. Feiten en ideeën zijn belangrijker dan ‘mensen’.
  • De persoonlijke- en communicatievoorkeuren van de rode docent vertalen zich ook richting van het lesgeven en het beoordelen van leerlingen. Ten aanzien van het lesgeven leidt de persoonlijke voorkeur tot feitelijk, zakelijk en dynamisch-extrovert lesgeven.
  • Leerlingen met een groen mensgericht profiel (S) zullen een relatief grote afstand voelen ten opzichte van de zakelijke concrete les vorm. Hun volgende instelling leidt ertoe dat de docent hier weinig van merkt door hun loyale houding.
  • Een rode docent zal de feitelijke onjuistheden zwaarder beoordelen; maar slechts die zaken die de docent belangrijk vindt! Ook hier komt een redelijk autonome houding ten opzichte van andere docenten aan de oppervlakte.

DISC biedt een weg om de verschillen tussen docenten objectiever zichtbaar te maken en er misschien op in te spelen. DISC is een hulpmiddel om meer objectiveerbare grip te krijgen op het verschillen reageren van klassen bij de ene en andere leraar. Meer weten.

Artikel Onderwijs en DISC met inhoudopgave