09 november

Ons antwoord: met duidelijke zwerfgebieden voor specifieke doelgroepen maak je het winkelgebied aantrekkelijker voor een breder koperspubliek, zo zien we in deze casestudie uit Doetinchem.

Met de teruglopende bezoekersaantallen staat ‘het verbeteren van de aantrekkelijkheid’ van het winkelgebied bij veel gemeenten en centrummanagers hoog op de agenda. De centrale vraag is echter niet alleen: “wat maakt een winkelgebied dan aantrekkelijk?” Minstens zo belangrijk is het om te kijken naar de vraag: “Voor wie kunnen we het winkelgebied aantrekkelijker maken?”
De ene consument is de andere niet! En dit geldt zeker ook voor een winkelgebied. Maar met een indeling naar hoofdwinkelstraten, zijstraten en aanloopstraten kunnen we weinig beginnen als we een winkelgebied aantrekkelijker willen maken. Dan is het vooral van belang om te kijken naar ‘het winkel DNA’ van de verschillende straten. In welke straten treffen we de populaire en eigentijdse ketens en welke winkelstraten zijn interessant als je op zoek bent naar ‘iets speciaals’ of als je gewoon even lekker wil shoppen in je vrije tijd?

Een inrichting voor verschillende klantgroepen

De ene consument winkelt graag bij trendy ketens zoals Zara of H&M, maar er zijn ook consumenten die liever een speciaalzaak met een breed merken assortiment bezoeken. In het DISC leefstijlenmodel voor retail komt dit onderscheid tussen de verschillende klantgroepen duidelijk naar voren.
Door in een winkelgebied in te spelen op deze specifieke wensen van doelgroepen, maken we een winkelgebied voor een breder publiek  aantrekkelijk. Met een zwerf- of sfeergebied voor consumenten die graag de populaire ketens bezoeken, en een sfeergebied voor consumenten die het juist leuk vinden om een deelgebied met leuke speciaalzaken te bezoeken.
Het centrale winkelgebied in Doetinchem heeft met de Hamburgerstraat, de Boliestraat en het Simonsplein een aantrekkelijk winkelgebied voor de inwoners van Doetinchem, maar zeker ook voor de omliggende plaatsen. Voor de ‘eigentijdse en trendy’ klantgroepen met een Oranje of Geel DISC profiel heeft  de Hamburgerstraat een aantrekkelijk aanbod, terwijl klantgroepen met een Aqua of Blauw profiel de winkels in de Boliestraat juist zullen weten te waarderen. Hoe duidelijker deze signatuur aan deze zwerfgebieden en de omliggende straten kan worden gegeven, des te interessanter zullen deze gebieden voor de doelgroepen worden. Zo spelen we optimaal in op een van de oudste retail wetten: “zoeken moet leuk zijn, vinden moet makkelijk zijn!”.

Gericht invullen van de leegstand op specifieke locaties

De inrichting met zwerf- of sfeergebieden is niet alleen interessant om de herkenbaarheid en aantrekkelijkheid voor specifieke klantgroepen te verbeteren. Het kan ook een krachtige ondersteuning bieden bij het invullen van de leegstand in de sfeergebieden. De Formule & Branche Analyse van Locatus geeft een nauwkeurig beeld van de ondervertegenwoordiging van bepaalde winkels of branches – van in dit geval Doetinchem – met vergelijkbare centra. Door de resultaten uit deze analyse te koppelen aan de DISC retail verkenner, kan bepaald worden in welk sfeergebied een nieuwe winkel het beste tot zijn recht komt. Waardoor een sfeergebied nog aantrekkelijker wordt voor specifieke klantgroepen!

Voor meer informatie over deze analyse kunt u contact opnemen met André Doffer van DISCvision